Bertrand Russell

Autor: Pavel Kotrba <koziii(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 03. 02. 2009

russel_anotace.jpgAnglický filozof, matematik, logik a spisovatel. Nositel Nobelovy ceny za literaturu, která byla udělena Švédskou akademií v roce 1950.

*18. května 1872, Trelleck, Wales – Velká Británie

+ 2. února 1970, Penrhyndeudraeth, Wales – Velká Británie 

 

russell_portret.JPGBertrand Arthur Wiliam Russell se narodil do významné anglické šlechtické rodiny, která měla styky s politickým prostředím. Dědeček, John Russell, se stal dvakrát premiérem Velké Británie. Právě dědeček vychovával Bertranda Russella, protože ve svých třech letech přišel o své rodiče, kteří zemřeli na záškrt. V roce 1878 zemřel i dědeček a výchovu převzala babička Jane. Russell nikdy nechodil do veřejné školy, ale byli mu najímáni ti nejlepší lektoři. Naučil se výborně francouzsky a německy. Jako mladý uvažoval o studiu teologie, ale později se od tohoto názoru odklonil a postavil se proti náboženství, jako proti něčemu, co v moderní civilizaci nemá místo, protože vědou lze vše logicky vysvětlit. Prohlásil, že „celá koncepce, zda Bůh je, je pouhým pojetím středověkých a orientálních despotů."

V roce 1890 přešel na Cambridgeskou univerzitu, kde studoval matematiku a etiku. Roku 1895 působil na ambasádě v Paříži a pak se vrátil zpět na univerzitu jako odborný asistent. V roce 1894 se Russell oženil s americkou kvakerkou Alys Smithovou. Několik měsíců se ženou bydlel v Berlíně a studoval sociální demokracii - 1896 sepsal svou první studii Německá sociální demokracie - a začal se také věnovat filozofii. Zpočátku se Russell přikláněl k platonismu, ale postupem času se uchýlil k novopozitivismu. Roku 1900 navštívil matematický kongres v Paříži a byl zde ohromen výbornými teoriemi Giuseppeho Peana a jeho žáků. V roce 1903 napsal svoje první dílo, Základy matematiky, se kterým se významně zapsal mezi obory přírodních věd. Poté se opět vrací k poznatkům z pařížského matematického kongresu a společně se svým přítelem doktorem Alfredem Whiteheadem rozvíjí logiku a filozofii Giuseppeho Peana. Od roku 1910 měl Russell své vlastní přednášky na univerzitě v Cambridgi, ale díky kritickému postoji k 1. sv. válce dostal peněžitou pokutu a roku 1916  byl nucen odejít. O jeho přednášky měla zájem i Harvardská univerzita v USA, ale cestovní povolení mu bylo zamítnuto. V roce 1918 byl odsouzen na 6 měsíců ve vězení za protiválečný článek v novinách. V roce 1920 odcestoval do Ruska, aby studoval myšlenku bolševizmu v praxi, v roce 1921 se rozvedl a záhy znovu oženil s Dorou Blackovou a s ní od roku 1927 do 1932 provozoval školu v Bacon Hill. V roce 1931 mu byl udělen titul hraběte. 1935 se opět rozvedl a o rok později oženil s Patricií Spencovou. V roce 1938 odešel do USA, kde působil na několika univerzitách, především na City College v New Yorku a University of California. Do Velké Británie se vrátil roku 1944 a byl znovu přijat kolegiem na Cambridgeskou univerzitu. Ve 40. a 50. letech působil s několika filozofickými programy v BBC.

Bertrand Russell získal několik významných ocenění. V roce 1934 to byly Sylvesterova medaile Královské společnosti a Morganova medaile Londýnské matematické společnosti. Roku 1950 získal Nobelovu cenu za literaturujako uznání za jeho mnohostranné a významné dílo, v němž vystupuje jako zastánce humanity a svobody myšlení" (citace z odůvodnění Švédské akademie).

Bertrand Russell byl významným kontroverzním myslitelem 20. stol.. Patřil mezi zakladatele analytické filozofie a mezi matematiky je velmi znám paradoxem v teorii naivních množin. Veřejně se zastával homosexuálů, podporoval sufražetky, neuznával monogamii, po 2. sv. válce odsuzoval využívání jádra jako zdroje energie a ostře se postavil proti válce ve Vietnamu. Zemřel v roce 2. 2. 1970 na chřipku ve svém domě v  Penrhyndeudraethu

 

 

Citáty Bertranda Russella:

"Válka neurčuje, že kdo má pravdu. Jen kdo je opuštěn."

"Tajemství štěstí má stát před skutečností, že svět je hrozný, hrozný, hrozný."

"Celý problém se světem je, že blázni a fanatici jsou vždy tak jistí v sobě, ale moudřejší lidé tolik plní pochybností."

 

Dílo:

Česká vydání