Miguel Ángel Asturias

Autor: Pavel Kotrba <koziii(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 09. 06. 2009

asturias_anotace.jpgGuatemalský diplomat a spisovatel. Nositel Nobelovy ceny za literaturu, která byla udělena Švédskou akademií v roce 1967.
Narozen: 19. října 1899, Ciudad de Guatemala
Zemřel: 9. července 1974, Madrid - Španělsko


 

 

asturias_portret.jpgMiguel Ángel Asturias se narodil v rodině soudce Nejvyššího soudního dvora, Ernesta Asturiase a učitelky, Marie Rosales. Nejprve žili v Ciudad de Guatemala, ale po protivládní demonstraci studentů, kdy jeho otec odsoudil násilné potlačení demonstrace, museli hlavní město opustit a odstěhovat se do vesnice Salamá. Rodina se do hlavního města navrátila, ale otec musel pracovat jako dopravce mouky a cukru. V roce 1917 začal studovat v Barceloně medicínu, ale po prvním roce přestoupil na studium práva. Poté jako zástupce Asociación General de Estusiantes Universitarios působil v Hondurasu a Salvadoru. V roce 1921 se zúčastnil Mezinárodního studentského kongresu, jako zástupce Guantemaly. V roce 1923 získal právnický titul na univerzitě San Carlos a poté se rozhodl pro studium ekonomie v Anglii, ale nakonec vyhrála studia antropologie na pařížské Sorboně. Studia zde ukončil v roce 1928. Během studií na Sorboně se blíže seznámil s kulturou Mayů a ve spolupráci se svým profesorem Georgesem Raynaudem přeložil v roce 1925 do španělštiny posvátný mayský text Popol Vuh. V této době začal Asturias psát i první verše a vydávat časopis Tiempos Nuevos. Do roku 1933 se Asturias zdržoval převážně ve Francii, poté se vrátil zpět do Guatemaly a do roku 1942 působil jako novinář v El Diaro del Aire. Od roku 1940 vstoupil do diplomacie - 1945-47 kulturní atašé v Mexiku, 1947-53 diplomat v Buenos Aires, 1952-53 diplomatem v Paříži, 1953-54 velvyslancem v San Salvadoru.  Změnu v jeho životě způsobilo pravé křídlo guatemalské vládní frakce pod vedením Carlose Castilly Armase v roce 1950, které jej oddělilo od manželky (Blanca de Mora y Aruaho) a zakázalo mu vstup do Guatemaly. Od roku 1954 tedy Aturias pobýval v exilu v Chile, Brazílii a Argentině, kde působil jako korespondent pro venezuelský list El Nacional. Politická situace nebyla ani nadále pro Asturiase příznivá. Kvůli argentinskému režimu byl nucen v roce 1962 asturias_socha.jpgemigrovat, tentokráte do Itálie. Od roku 1966 byl opět jmenován velvyslancem Guatemaly ve Francii a získal Leninovu cenu míru. O rok později se mu dostalo nejprestižnějšího literárního ocenění. Švédská akademie mu udělila Nobelovu cenu za literaturu.  Během působení v úřadu velvyslance bydlel Asturias v Madridu, kde také 9. 7. 1974 zemřel

 

 

Dílo Miguela Ángela Asturiase

 

Poezie: - v poezii se nejvíce blížil surrealismu

Próza:

„Banánová trilogie"

 asturias_kniha.jpg

Dramata:

 

Zdroje:

www.spisovatele.cz

www.kirjaso.sci.fi

 

 

* V roce 1968 byla udělena Nobelova cena za literaturu japonskému spisovateli Jasunarimu Kawabatovi. V příštím díle se zde dočtete právě o něm. *