Svět železnice - (34) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 434.0

Autor: Václav Daranský <daransky(at)kabelta.cz>, Téma: Železnice, Vydáno dne: 05. 08. 2009

t434maly.gif... V provozu se zkoušely na různých typech výkonu včetně rychlíku Praha - Horažďovice a současně se upravovaly na základě takto získaných poznatků a zkušeností. Koncem šedesátých let byly vzhledem ke své atypičnosti v parku motorových lokomotiv ČSD vyřazeny z provozu ...

V roce 1948 objednalo ministerstvo dopravy desetikusovou sérii lokomotiv T 434.0 s určením pro traťovou a posunovací službu na tratích ČSD. První lokomotiva byla předána ČSD v roce 1953, druhá v roce 1955. Výroba byla uzavřena šestikusovou sérii v roce 1957. Díly určené původně pro stavbu posledních dvou strojů byly použity pro výrobu prototypů řady T 435.0.

Motorová lokomotiva 1435 Bo´ Bo´ o výkonu 515 kW a provozní hmotností 63,6 t měla konstrukční rychlost 70 km/h a byla určena pro středně těžký posun a dopravu vlaku o malé hmotnosti. Byla kapotová, s jednou kabinou strojvedoucího poblíž zadního konce hlavního rámu. V přední kapotě byly umístěny chladiče a kompresor. Ve střední kapotě před kabinou byl uložen naftový motor 6 S 310 DR, přímo spojený s elektrickým generátorem. V zadní kapotě byl motor-kompresor s lahvemi na stlačený vzduch, sloužící pro startování naftového motoru, a parní kotlík pro vytápěni souprav vozů. Hlavní rám svařované konstrukce byl uložen pomocí ploché torny na dvou dvounápravových podvozcích pennsylvánského typu s tlapovými trakčními motory. Mezi podvozky byla zavěšena hlavní naftová nádrž, vzduchojem a baterie. Při konstrukci byla překročena celková hmotnost a lokomotivy byly proto v provozu přeznačeny no řadu T 436.0. V provozu se zkoušely na různých typech výkonu včetně rychlíku Praha - Horažďovice a současně se upravovaly na základě takto získaných poznatků a zkušeností. Koncem šedesátých let byly vzhledem ke své atypičnosti v parku motorových lokomotiv ČSD vyřazeny z provozu.

Přestože k další, původně uvažované sériové výrobě nedošlo, přispěly lokomotivy řady T 434.0 (T 436.0) k získání cenných poznatků a zkušeností a staly se základním článkem pro další stavbu motorových lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu. Tím, že umožnily převzít pro další typy díly, které se osvědčily, a u dalších ukázaly cestu k odstraněni nedostatků. Byly to první motorové lokomotivy z ČKD v provozu u ČSD. Lze dnes pouze litovat, že naši předkové neprojevili před lety dostatek prozíravosti a alespoň jednu z nich nezachránili pro další generace.

t434.gif