Svět železnice - (40) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 457.0

Autor: Václav Daranský <daransky(at)kabelta.cz>, Téma: Železnice, Vydáno dne: 26. 08. 2009

t457maly.gifV roce 1979 byly do provozu ČSD zařazeny dvě prototypové lokomotivy řady T 457.0, inventárních čísel 01 a 02. Třetí prototyp byl zkoušen ve vlečkovém provozu. Později byl také přeznačen na řadu T 457.05 s inventárním číslem 01.

Lokomotivy řady T 457.0 a T 457.05 by měly v budoucnu nahradit u ČSD a ve vlečkovém provozu motorové lokomotivy rod T 334, T 444, T 435 a někde i T 669. Zejména v provozu na vlečkách měly vyplnit lokomotivy T 457.0 kritický nedostatek hnacích vozidel o výkonu 600 kW. V roce 1984 byly do provozu uvedeny také dvě lokomotivy řady T 419.05, které jsou konstrukčně odvozeny od prototypů T 457.0. Jsou u nich uplatněny některé konstrukční úpravy, které se realizují také u ověřovací série lokomotiv T 457.0 pro ČSD. Nejmarkantnější je úprava vnějšího tvaru lokomotivy.

Prototypové lokomotivy řady T 457.0 jsou kapotové, se střední vyvýšenou kabinou strojvedoucího. Svařovaný rám lokomotivy tvoří ve své střední částí lože pro soustrojí naftový motor a trakční alternátor. Naftový motor K 6 S 230 DR je odvozen od provedení pro lokomotivy řad T 466.2 a T 448.0 s úpravami. Startování naftového motoru se děje pomocí dvou spouštěčů tehdejší sovětské výroby, které jsou s ohledem na pracovní napětí zapojeny v sérii. Naftový motor je osazen jedním turbodmychadlem tuzemské výroby PTD 280 AH, regulaci zajišťuje regulátor Pl 200. Na lokomotivách byl zkoušen i elektronický regulátor.

Zdrojem proudu pro trakční obvod je synchronní alternátor TA 603. Jeho buzení je řízeno z pomocného alternátoru A 402 přes budicí tyristorový měnič. Z něj je také přes nabíjecí měnič dobíjena akumulátorová baterie. Alternátor napájí přes třífázové můstky usměrňovače čtyři paralelně zapojené trakční motory TE 005 E; každý z nich je napájen z jednoho můstku trakčního usměrňovače. Vždy dva můstky příslušející jednomu podvozku lokomotivy jsou připojeny na jednu hvězdu vinutí statoru trakčního alternátoru. Jeho statorové vinutí je uspořádáno do dvou galvanicky oddělených třífázových systémů.

Původně měly všechny tři prototypy plynulou regulaci výkonu hnacího agregátu v celém výkonovém intervalu. U lokomotivy T 457.0001 bylo tato regulace nahrazena patnáctistupňovou regulací, která byla použita u dalších sériových lokomotiv. Lokomotivy jsou vybaveny voličem tažné síly. Na obou lokomotivách ČSD bylo zkoušeno zařízení pro dálkové ovládání hnacího vozidla na spádovištích. Lokomotiva T 457.0001 byla upravena pro provoz na spádovištích s kompasem.

Lokomotivy T 457.0 mají hmotnost 68,4 t. max. rychlost 80 km/h, uspořádání náprav Bo´'Bo´ rozvor podvozků 2400 mm, celkovou délku přes nárazníky 13 980 mm, vzdálenost otočných čepů 7200 mm, průměr hnacích dvojkolí při nových obručích 1000 mm. Tyto údaje platí pouze pro prototypy.

t457.gif