Elias Canetti

Autor: Pavel Kotrba <koziii(at)seznam.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 04. 10. 2009

canneti_anotace.jpg
Rakousko-britský spisovatel, teoretik společenských věd a nositel Nobelovy ceny za literaturu pro rok 1981.
Narozen: 25. července 1905, Rusa; Bulharsko
Zemřel:  14. srpna 1994, Curych; Švýcarsko 

canneti_portret.jpgElias Canneti se narodil v malém bulharském přístavu na Dunaji Rusa. Pocházel z rodiny židovských prosperujících obchodníků. V této rodině se velmi dbalo na jazykové vzdělání. Canneti se již od dětství učil více cizím jazykům (latina, španělština, angličtina, němčina). Němčinu si zvolil jako jazyk jeho díla, protože se snažil udržet německou kulturu (jednou prohlásil, že: „německý jazyk je nejhlubším ze všech jazyků, ale německá řeč je tou nejjemnější) a jeho největším literárním vzorem byl německý básník Karl Kraus. V roce 1912 zemřel Cannetimu otec.

Mezi lety 19161921 studoval v Curychu a začal zde také vydávat své první literární práce věnované tématům lidské pomatenosti. V roce 1929 dokončil svá studia na univerzitě ve Vídni, kde promoval s vědeckým titulem Ph. D.

 

Ve 30. letech se Canneti věnoval psaní divadelních her, především absurdnímu dramatu. V roce 1934 se oženil s Vezou Taubnerovou, v té době také spisovatelkou (novelistkou) a překladatelkou, která zemřela již v roce 1963, jako zapomenutá literátka. Roku 1938 byl ze strachu před útlakem židů nucen emigrovat do Paříže, o rok později odešel do Anglie, kde zůstal po zbytek svého života.

Během svého života získal Elias Canneti mnoho literárních ocenění: francouzskou cenu literární cenu Book Prize pro zahraniční spisovatele (1949), Vienna Prize (1966), Cena kritiků (1967, Německo), Velká státní rakouská cena (1967), Literární cena Nelly Sachsové (1975), Cena France Kafky (1981),... A v roce 1981 se dočkal největšího literárního ocenění, Nobelovy ceny za literaturu.

Od roku 1970 začal Canneti pobývat v Curychu a koupil zde byt, kde také 13. srpna 1994 zemřel.  

 

Dílo Eliase Cannetiho:

 

 canetti_podpis.jpg