Marian Grześczak

Autor: Harr <harr(at)atlas.cz>, Téma: Osobnosti, Vydáno dne: 09. 02. 2010

G4.jpgVe středu 27. ledna 2010 zemřel ve Waršavě  po těžké nemoci
Marian Grześczak polský básník, prozaik, dramatik,
eseista, literární kritik, redaktor, překladatel a diplomat.

                        Se spožděním 2 týdnů a s pomocí oficiálních webstránek
a  nekrologu pana Rejžka v "lidovkách" píši vzpomínku
na osobnost, která byla spjata i s naší zemí.

Narodil se 22. března 1934 v blízkosti Nochowie Śrem.Vystudoval polonistiku a bohemistiku na poznaňské univerzitě Adama Mickiewicze, kde vedl umělecký studentský klub Od Nowa.

V roce 1957 spoluzaložil básnickou skupinu Wierzbak. Jeho první sbírka Darebnosti (1960) dostala cenu za debut roku, po té jich napsal ještě jedenáct. Některé básně vyšly i česky, bohužel ne vždy v dokonalých překladech - (výbory Vypouštění skřivánka - 1976, Člověk zvedá břemeno - 1980. Lépe je přeloženo dílo "Nebe plné vlaštovek"- 2006 ) Sám překládal do polštiny díla našich básníků Františka Halase, Vladimíra Holana, Miroslava Holuba, Jiřího Pilara a Jaroslava Seiferta.

Sestavil i několikantologií, mj. izraelské poezie. Pracoval jako redaktor časopisů Poezja, Tygodnik Kulturalny a Twórczość.  

Psal divadelní a rozhlasové hry. Jednu uvedl i Čs. rozhlas  - A budiž chléb, ryba a voda pramenitá ( v r.1991). Nezapomínal ani na prózu pro děti.(Prawdziwe zmyślanie (1974)

V roce 1976 byl vydán jeho román "Odysea, odysea"  - zde je zakotvena Poznaň,  v realitě z první poloviny padesátých let.Získal ocenění v literárních soutěžích v rámci olympijských her v Mexico City (1968) a v Mnichově (1972).

Poezie:

Lumpenezje (1960)

Wyjście z pozorów (1961),

Gęste światło (1965),

Naczynie poważne (1967),

Jasność (1970),

Człowiek dźwiga ciężary (1972),

Sierpień, tętnienie (1975),

Kwartał wierszy (1980),

Niebo jaskółek (1999),

Atena strząsająca oliwki (2003),

Baran na złotej morwie  (2004),

Snutki (2006),

Widziane w blasku,

Czwartek w czerni (wybór poematów, 2006),

Nike niosąca blask (2008).

 

Je také autorem antologii poezie: Stadion ze słów, Sport w poetyckiej polszczyźnie (1985), Antologia izraelska (1995).

 

Dramata a rozhlasové hry: 

Kurt (1962),

Liturgie (1971),

Dionysus Faust (1975),

101 píseň Divine Comedy (1983),

Birds (1986),

Korunován (1987).

 

V letech 1990–1996 byl polským konzulem a ředitelem ambasády v bývalém Československu a posléze ředitelem Polského institutu v Bratislavě. V letech 1996-1999 působil jako předseda představenstva Sdružení polských spisovatelů. V roce 2001 se zúčastnil olomouckého festivalu Poezie bez hranic. Jeho tvorba zprvu vycházela z domácí i světové avantgardy, v pozdějších dílech meditoval nad dějinami, stavem civilizace a morálky a pesimisticky zvažoval plynutí času a lidskou smrtelnost. Byl přeložen do několika jazyků (čeština, francouzština, slovenština, němčina, angličtina, slovinština, ruština).

V roce 2000 získal čestné občanství Skopje  

 

Zdroj:

http://www.grzesczak.art.pl/index.html

http://www.lidovky.cz/nekrolog//Profily osobností, které opustily tento svět, připravuje Jan Rejžek/