Polohový vektor

Autor: Histes <magazin(at)postreh.com>, Téma: Erotické, Vydáno dne: 17. 02. 2010

Máme dvě postavičky. Jejich těla jsou polohovými vektory, navzájem svírajícími uhel rozžhavený v rozpálených bočnicích. Součet jejich sil se rovná příčce uhlů lineárně závislých. Jejich počátek je pevně definovaný. Ale kde je jim konec, když interval je z poloviny uzavřený? (Relaxace sepsaná v prvním semestru matematiky na VUT)

  Postavička A je větší než postavička B. Postavička A bez postavičky B je větší než nula. Postavička B bez postavičky A je menší než nula. Postavička A se nerovná postavičce B. To je přeci funkce prostá! Ví to i vrátná v přízemí! Že neznát prosté funkce je reprodukční barbarství! Ke každé ruce těla A náleží pouze jedna část těla B. Toto chování lze vyjádřit jednoduchým grafem. Nakreslíme si funkci emocionální.