.: Rubriky
plus 1) Poezie a próza
plus 2) Hudba
plus 3) Galerie
mínus 4) Film
mínus 5) Divadlo
plus 6) Věda a technika
plus 7) Mozaika (ostatní)
plus 8) Projekty POSTŘEHU

 .: Chci...

 .: Free MP3 album!
Vinylová budoucnost 2008 Vinylová budoucnost 2007

 .: Články podle data
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

 .: Online
Stránku si právě čte 27 lidí.
 .: Informace
magazín Postřeh
ISSN 1803-5639
Národní knihovna ČR:
001686222
TOP 15, Fotogalerie

 .: Login

Jméno (přezdívka)
Heslo


Registrace nového čtenáře

Allus, Mesto, Inoitis - 3. díl - Základní poznání

Jakub Raida - Romány - 27. 08. 2007 - 5224 přečtení

Tato kniha je určena pro tebe, pro čtenáře pocházejícího z jiné dimenze. Z dimenze vesmíru, planet a sluncí. Chceš-li proto porozumět příběhu Karla a Luciana musíš nejprve trochu poznat jejich svět – svět ve kterém vyrostli a ve kterém žili. Proto, ještě před samotným počátkem dění, vysvětlím ti ty nejzákladnější informace. 

Uprostřed veškerého světa je krychle s hranou délky 2,9 miliardy kilometrů. Krychle má stěny ze sto kilometrů tlustého Elinia. Elinium bylo popsáno roku 1982 (podle Metalského kalendáře) maxxálským chemikem Aquariusem Nilliem (1856-2013, mimo jiné zakladatel nauky o plasmové balistice). Elinium má značku Eln, vypadá jako kov mléčně bílé barvy, na omak je však jako plast, je izolantem a látka z Elinia je nezničitelná. Uprostřed krychle je bod, od kterého se vyvíjí veškerý zeměpis, takzvaná Nekonečná střednost. V tomto bodě jsou souřadnice 0x0y0z. Vnitřní strany krychle se nazývají Severní, Západní, Jižní, Východní, Vrchní a Spodní (maxx. Wei, Aei, Xei, Dei, Eei [jej] a Zei). Střed severní strany má souřadnice 145x0y0z. Jížní má -145x0y0z. Východní střed má souřadnice 0x145y0z, západní 0x-145y0z. Horní střed 0x0y145z a ten Spodní 0x0y-145z. Podél zdí jsou zavěšena velká města. Na 145x31y12z je zavěšeno velké a živé město Metal. Má podobu válce postaveného podstavou na stěnu krychle, s poloměrem 5800km a výškou 6900km. Většinu zabírají továrny, žije tam však 22 miliard lidí. Z těch 22 miliard ale 10 miliard denně přiletí a stejně tolik odletí pryč. Důvodem toho je velká spousta kulturních zařízení a památek, kvůli kterým létají do Metalu turisté až z obrovských vzdáleností. Navíc je Metal jedním z nejlepších tranzitních uzlů na Severní stěně. Na vnější stranu krychle připadají patra. Jsou to kvádry s podstavou okolo jedné miliardy kilometrů a výškou asi poloviční. Jednou ze čtyř úzkých stran jsou přilepeny na Wei, Aei, Xei, Dei, pouze ty ležící na Eei a Zei jsou větší stranou přilehlé. Z druhé strany Metalu je Metalské teritorium, jehož nejzazší bod – Akademie pro výcvik Fidohalerků - je na souřadnicí 268x31y12z. Ve zbytku Metalu je pár větších měst, převažují však menší. Žije tam dalších 31 miliard Metalců, dohromady je v Metalu tedy 53 564 22* *** lidí. Místo jednotek, desítek, stovek a tisíců jsou hvězdičky, neboť tento údaj se velmi rychle mění. Metalské teritorium je tvořeno z 20% vodstvem, zbytek jsou ze 73% především biooxidová (neplést s bioxidová) zamrzlá jezera. Ta vznikala při Fejinském vrásnění před 256 milióny let z odumřelých přesliček. Hlavně z přesličky lví (maxx. Preal Reew [prél Rjev]) a přesličky přízemní (Preal Udiss [udiš]). Druhá z nich stále ještě roste na území Zadního Maxxálska. Metal sousedí se třemi zeměmi, z nichž dvě leží na stěně krychle. Na východ je to Maxxálsko, na západ Krajsko a dále na sever Hikrananelsko. Pod biooxidem je vrstva titanu a uranu. Pod  touto 50 km tlustou vrstvou jsou velké magmatické krby obývané draky. Ještě hlouběji je eliniová přepážka a pod ní už je 500 miliónů kilometrů stále houstnoucí atmosféry a potom další země. Tam se však málokdy obyčejný člověk dostane. Maxxálsko je stejně velké jako Metal, má však mnohem méně obyvatel. Je jich pouze 45 miliard. Maxxálci vypadají jako velcí mravenci a žijou takovým stylem života. Jsou na velmi vysoké technické a umělecké úrovni, jejich poezie jsou tisíce stran dlouhé knihy. Hlavním městem Maxxálska je Max. Od maxxálské mluvy se odvíjí většina vědeckých termínů. Jejich mluva je velmi rozsáhlá a jedna z nejsložitějších. Výslovnost se řídí těmito pravidly: Ea se čte jako „é“, ie jako „í“, oi jako „ó“, uo jako „ú“, au jako „á“. Tvrdé y se vyslovuje „nghy“ a používá se jako spojka a. Zdvojené hlásky se čtou měkce (ee[ě], ss[š] atd…). Nyní trochu Maxxálské gramatiky:
 
Gramatika jazyka Maxxálského
Stupňování přídavných jmen: 2. stupeň: {přídavné jméno}+us
                                               3. stupeň: {přídavné jméno}+usis

Citové zabarvení: Pozitivní: ni+{slovo}
                             Negativní: dam+{slovo}
                             Opovržlivé: dri+{slovo}

Speciální interpunkční znaménka: ^ používané po slovesu, vyjadřuje trpný rod
                    & používané kdekoliv ve větě, vyjadřuje udivení, úžas
                    § používané na konci věty, vyjadřuje sečnou větu
                    !! aneb dvojkřičník se používá pro vyjádření množ. čísla

^ čteme [hjů] například Doomea^ se čte [djoméhjů / hovorově dojméhjů]
& čteme [ojoj], stojí jako samostatný větný člen
§ čteme [hmm (protáhlé M)], na konci věty
!! čteme [ijij] například Deili!! se čte jako [deilijij (v případě koncového I se nezdvojuje)]

Sečná věta: Zvláštní věta, kterou mluvčí vyzývá posluchače, aby se nad danou myšlenkou zamysleli. Např. „Imo nautris do Redern!! redun imo§“, čteme [imo nautris do redernijij redun imo hmm] čili „Je správné, aby Rederni zde byli§“

Číslovky
0 --------- Helea --------- [helé] --------- v běžné řeči u velkých čísel h --------- 3x hea, 5x hey
klad ------ Delea --------- [delé] --------- v běžné řeči u velkých čísel d --------- 3x dea, 5x dey
zápor --------- Telea --------- [telé] --------- v běžné řeči u velkých čísel t --------- 3x tea, 5x tey

Celá matematika v maxxálštině vychází z trojkové lidové soustavy. Jde o zjednodušenou soustavu dvojkovou, kde klad se rovná 1, zápor se odčítá. Například deset se řekne buď deleaheleadeleahelea nebo deleaheleateleateleahelea. Čteme [deléhelédeléhelé] a [deléhelételételéhelé]. V běžné řeči se pro zkrácení může říct dhdh [dhdh] nebo dhtth [dhtth].
Pro ještě větší zkrácení se místo tří stejných znaků může vyslovit hea, dea nebo tea, čteme [hé], [dé] a [té]. Místo pěti můžeme říkat hey, dey a tey, čteme [hej], [dej] a [tej]. Tisíc se tedy může zkráceně říct dheytthea, čteme [dhejtthé]. Krom toho bychom mohli tisíc říct i jako hdeahdhey, čteme [hdéhdhej].

Základní maxxálská slova použitá v knize (nebo na doplnění)

A
A (spojka) --------- Y --------- [nghy]
Ano --------- Daroo --------- [darjo]
Ale --------- Enna --------- [eňa]
Ahoj --------- Hoia --------- [hóa]
Akvárium --------- Aristis
Aby --------- Do

B
Boj --------- Bernatul
Budu (bud. čas od jsem) --------- Fest
Babička --------- Sfinimia / Sfimia
Brokovnice --------- Gerij
Budova --------- Majon

C
Céva --------- Maessue --------- [maešue]
Červená (rudá) --------- Assert --------- [ašert]
Celek (celý, úplný) --------- Tirundum
Cibule --------- Trents
Co --------- Viso
Císař --------- Emboss --------- [emboš]

D

Dobrý --------- Nautris {Nautrisus (lepší)}{Nautrisusis (nejlepší)}
Dobrý den (pozdrav) --------- Nautris Rai
Den --------- Rai
Dívat se --------- Looé --------- [ljoé]
Dělat --------- Nurunde
Duše (mrtvého) --------- Telleus --------- [teljeus]
Děkuji / děkovat --------- Firé --------- [firé]
Dýchat --------- Doomé --------- [djomé / hovorově dojmé]


E
Elinium --------- Elinis
Energie --------- Huittzi --------- [huiťzi]
Exploze --------- Boolassoi --------- [bjolašoi]
Enzym --------- Endokriptté --------- [endokripťé]

F
Fyziognomie --------- Moreogore

G
Goniometrie --------- Deleaytelearohmeat --------- [deléytelérohmét]

H
Heslo --------- Nixxid --------- [nijxid]

I
Ihned --------- Nijak
Identický (shodný) --------- Salmik
Izolovat / izolace --------- Hujtunan

J
Já --------- Auto
Jíst --------- Sout
Jak? --------- Geia
Je --------- Imo
Jsem --------- Imous
Jih --------- Xei
K
Když --------- Sew
Kyselost --------- Loweph --------- [louvep]

L

Člověk --------- Deili
Lev --------- Reew --------- [rjev], nespisovně [rejv]

M
Myslet --------- Uew
Moudrost --------- Inoitis --------- [inótis]
Moudrý --------- Cellis --------- výjimka, ll se nezměkčuje
Mocný --------- Zaklin
Matka --------- Mia

N
Nauka (věda) --------- Meat --------- [mét]
Nádherný --------- Nauris
Ne --------- Eunus (řidčeji Telea [telé])

O
Odvaha --------- Allus --------- [aljus]
Otec --------- Tia

P
Praxe --------- Cixtea --------- [cixté]
Přeslička --------- Preal --------- [prél]
Přízemí --------- Udiss --------- [udiš]

R
Rychlost --------- Mesto 

S / Š

Slunce --------- Quis
Slib / Slibovat --------- In
Strategie --------- Deunatr
Sever --------- Wei
Spodek / Vespod / Dole --------- Zei
Špión --------- Baktun

T
Ty --------- Gy
Ten, kdo… --------- Oni
Tam --------- Hualk
Tady --------- Redun

U
Urozený --------- Antonius

V
Vyvolávání / Tvoření --------- Cary
Velké zahuštění mentionů --------- Buh
Venku --------- Eridia
Vítěz / Vítězství --------- Metal
Východ --------- Dei
Vrch / Nahoře --------- Eei --------- [jej]
Vzpomínka / Vzpomenout si --------- Denn --------- [dejn]

Z

Zkušenosti --------- Lyysis --------- [ljysis]
Západ --------- Aei
Zachránce / Zachránit --------- Fillius --------- výjimka, ll se nezměkčuje

Za vyspělou zemí Maxxálskou se však nachází tzv. zadní Maxxálsko, kde žijí humanoidé zvaní Dexové. Krajové jsou bojovní a jejich země je užší a delší než naše. Krajové se biologicky řadí mezi neoplazy. Mají dvě srdce – jedno srdce zásobuje krví mozek a druhé zbytek těla. Toto umožňuje neoplazům vydávat velké množství energie najednou, aniž by jim hrozil kyslíkový dluh. Krajové jsou velcí válečníci, proto se mnozí z nich dali na stranu pirátů. Je jich 48 miliard a jejich hlavní město se jmenuje Tes. Na severu se nachází rozlehlá země Hikrananelů. Hikrananelů je velmi mnoho, celých 310 miliard. Hikrananelové jsou fyziologicky úplně jiní, než jiné druhy života. Vše v jejich těle obstarávají dlouhé nitky s průměrem 0,0014 mm nazývající se kyselé cévy (maxx. Loweph Maessue [louvep maešue]). Tyto cévy produkují kyselinu Delonovou. Kyselina Delonová byla objevena lidským chemikem, fyzikem, lyžařem, botanikem a umělcem Trnem Tejnorem (4688-5003, vynálezce léku proti rudé entrióze). Její vzorec je H2DlnO4. Samotný Delon (Dln) byl objeven při výzkumech slizounského trávicího traktu roku 2116 neznámým vědcem. Hikrananelé si musí neustále udržovat vysokou kyselost těla, všechny kyselé věci jim tedy prospívají. Nesmí však dojít k překyselení, protože potom by došlo u Hikrananela k rudé entrióze (maxx. Assert Ennttrios [ašert eňťrios]). Tím se pomalu dostáváme k chemii a alchymii. Nejstarším chemikem Metalu byl jednoznačně geniální Leoš Tehunis (102-136). Dožil se sice nízkého věku (v bouřlivých dobách ashenské války byl zabit), pojmenoval však dvě důležité látky – Qenonortium a Paralenium. Qenonortium neboli On2O5 se využívá především v lékařství. Normuje krevní tlak, uklidňuje, navozuje přirozený spánek. Vedlejšími účinky je bolení hlavy a chvilkové černobílé vidění. Navíc je qenonortium zdrojem závislosti. Kolik qenonortia musíte do sebe dostat, abyste usnuli se počítá podle vzorce  , přičemž q značí ten počet qenonortia v dm3 neboli v litrech, m je váha uživatele qenonortia v tunách (tedy necelé číslo) a E značí energii uživatele v kilojoulech. Navíc vyléčí slizounem infikovaného člověka. On značí prvek onertium, plyn nacházející se v napalmových žlázách u draků. Onertium bylo maxxálským chemikům znáno již před našim letopočtem, dokázal jej roku -197 maxxálský vědec a poetik Issuo Ahddub [išú ahďub], který mimo to vymyslel způsob datování podle izotopů uhlíku a sestrojil vodíkovou bombu. Paralenium čili On2S5 je opakem qenonortia. Používá se proti bolestem hlavy a proti šerosleposti. Vedlejšími účinky jsou zvýšený nebo snížený tlak a nespavost. Ruší závislost na qenonortiu, ale jen v poměru 1 a více : 1, přičemž hodnota vlevo je paralenium. Dalším významným chemikem byl František Topolík (635-701) který objevil dvě další látky – sadomium a seinuon. Seinuon neboli Rt2O spaluje mentiony a tím navozuje neuvěřitelné bolesti bez fyzických zranění. Mentiony spaluje v poměru 2:1, přičemž hodnota vlevo je Seinuon. Seinuonu musí tedy být dvojnásobek počtu mentionů, aby se navzájem začali spalovat. Prvek ratinium (Rt) objevil jeho děd, kterému všichni v rodině říkali Dědoušek, pravé jméno však zůstalo ukryto. Ratinium je plyn a je jedovatý. Sadomium čili Rt2S je velmi prudký jed. Poté co se dostane do krevního oběhu savce, usmrtí ho během tolika snímků, jaká je jeho hmotnost dělena čtyřiceti. Osmdesátikilového muže tedy usmrtí během dvou snímků. Snímek je roven čtvrtině vteřiny. Další slavnou osobností staršího Metalu byl cestovatel Arnošt Bříza (1016-?). Vydával se na velmi dlouhé cesty. Jako první objevil Starý Metal. Starý Metal vznikl deset tisíc let před založením Metalského teritoria. Jasan, který založil Metal, pocházel pravděpodobně odtamtud. Teprve Arnošt Bříza dokázal, že Starý Metal ještě nezanikl. Starý Metal je sice starší, ale nemá styk s vyspělými civilizacemi a tedy tam stále existují rytíři, meče, magie a koňské povozy. V jedné části Starého Metalu sice známí Fidohalerkové Cyril Kečetrk a Metoděj Akniluoj zanechali moderní technologii, mělo to však katastrofální účinky a ta oblast musela být zabezpečena. Formálně Metal je zastupován císařem, ve skutečnosti mu však vládnou Fidohalerkové. Ti mají Akademii na 268x31y0z. Na Akademii nastoupí žák po ukončení devítileté základní školy a absolvuje na ní 40 let. To je po deseti rozděleno do A, B, C, D. Teprve pak se z něj stane Fidohalerk. Na Akademii jsou známky od jedné do osmi, má-li některý žák týdenní průměr všech známek přesahující mez, je fyzicky potrestán. Vyspělost státu se rozeznává, podle toho, kam dospěl v technologii a vědě. Rozeznává se osm stupňů vyspělosti státu. Čím větší číslo, tím je stát vyspělejší. Odhaduje se, že Metal se posune o stupeň vzhůru asi za 500 let. Nebude to ale jednoduché, všichni si svá tajemství dobře střeží a neradi se o ně dělí. Tady je přehled jednotlivých stupňů:
I.    Život v jeskyních, jednoduché nástroje (oštěpy, sekerky), např. Shappové
II.    První dělba práce, meče, příbytky, hrady, umělecké díla, např. Starý Metal
III.    Schopnost vyrábět věci milimetrové velikosti, střelně zbraně, cihlové domy, auta s koly, např. Bluerni, Greenerni, Dexové
IV.    Mikrotechnologie, periodická soustava prvků s více než sto prvky, neviditelnost (speciálně u Redernů), umělá inteligenci na stupni debility, např. Uini, Slizouni, Rederni
V.
    Nanotechnologie, více než 250 známých prvků, laserové zbraně, silové pole, první vznášedla a generátory Feronové energie, málo turbotunelů např. Hikrananelové
VI.    Pikotechnologie, více než 400 známých prvků, dokonalá virtuální realita, běžně vznášedla, umělá inteligence na stupni průměrného člověka, více turbotunelů, první teleporty, např. Metal, Krajové
VII.    Femtotechnologie, více než 600 známých prvků, hodně turbotunelů, vysoká umělá inteligence, hodně teleportů, např. Maxxálci
VIII.    Attotechnologie, schopni naprosto všeho, dokonalé stroje, schopnost cestovat časem, např. Ufo (přišli jsme s nimi do styku jen jednou, roku 3598)

Seznam císařů Metalu, s popisem, v jakém stupni vývoje Metal byl:

--Doba--------Císař-----------------Stupeň----------Doba

 0-128       Jasan    prvopočátek     (sjednocení)
 128-150    Jasan II.    II    prvopočátek
 150-151    Antonius    II    první doba temna
 151-158    žádný, anarchie
 158-165    Jasan III.    II    první doba temna
 165-399    Cellis     III    první doba rozkvětu (tzv. Celliovská doba)
 399-400    Cellis II.    III    první doba rozkvětu (tzv. Celliovská doba)
 400-401    Cellis III.     III    druhá doba temna (tzv. druhá Celliovská doba)
 401-950    Jasan IV.    III    druhá doba temna (tzv. pozdní temno)
 950-1260    Cellis IV.     IV    první doba mikrotechnologie
1260-1980     Jasan V.     IV    druhá doba mikrotechnologie
1980-1981     Antonius II.     IV    dlouhá doba středověká
1981-1982     Jasan VI.    IV    dlouhá doba středověká
1982-2104     Antonius III.    IV    dlouhá doba středověká
2104-2130     Fillius    IV    počátek doby novověké
2130-2850     Jasan VII.    IV    doba novověká (tzv. doba velkého klidu)
2850-2856     Jasan VIII.     IV    doba novověká (tzv. doba velkého klidu)
2856-3007     Orb    IV    doba novověká (tzv. doba velkého klidu)
3007-3658     Orb II.    V    doba nanotechnologie
3658-4125     Antonius IV.    V     nová doba
4125-4229     Jasan IX.    V     nová doba
4229-4230     Cellis V.     V     nová doba
4230-4232     Fillius II.    V     nová doba
4232-4233     Jasan X.    V     nová doba
4233-4237     Cellis VI.    V     nová doba
4237-4245     Orb III.     V     nová doba
4245-4259     Antonius V.    V     nová doba
4259-4311     Jasan XI.    VI    nejnovější doba (tzv. doba pikotechnologie)
4311-4312     Jasan XII.     VI    nejnovější doba (tzv. doba pikotechnologie)
4312-4400     Fillius III.     VI    nejnovější doba (tzv. doba pikotechnologie)
4400-4411     Antonius VI.    VI    nejnovější doba (tzv. doba pikotechnologie)
4411-4412     Antonius VII.    VI    nejnovější doba (tzv. doba pikotechnologie)
4412-4414     Cellis VII.    VI    nejnovější doba
4414-4420     Jasan XIII.    VI    nejnovější doba
4420-4421     Jasan XIV.    VI    nejnovější doba
4421-4515     Jasan XV.    VI    nejnovější doba
4515-4516     Jasan XVI.     VI    nejnovější doba
4516-4517     Orb IV.     VI    nejnovější doba
4517-4598     Antonius VIII.    VI    nejnovější doba
4598-4600     Antonius IX.     VI    nejnovější doba
4600-4659     Antonius X.    VI    nejnovější doba
4659-4833     Cellis VIII.     VI    nejnovější doba
4833-4958    Orb V.    VI     nejnovější doba
4958-dnešek    Fillius IV.     VI     posledních pár let

Syn dnešního císaře Fillia IV. se jmenuje Jasan XVII. a nastoupí po smrti svého otce. Celkem tedy Metalu vládlo již 43 císařů. V Krajské zemi se letopočet počítá od začátku jejich písemnictví. Nyní je tam rok 7523. Za jejich zemí se nachází země Uinů. Jejich řeč je poměrně podobná naší. Jsou nám podobní, jde však o jinou větev. Uini jsou totiž neandrtálci. Vynikají velkou silou, ale jejich věda není příliš rozvinutá. Nyní něco k paleontologii a dávnověké historii. Nejlépe poslouží tabulka, ve které je uvedeno, co se zhruba dělo v okolí Metalu před rokem 0. V tabulce jsou údaje, jež byly považovány za pravdivé až do doby, kdy se Cyril a Metoděj setkali s titánem. Podle nových údajů tedy jako první vznikli lidé.

--Doba(před n.l.)------Významné osobnosti------Prostředí----------Civilizace

1    Jasan, Assur (Jasanův bratr)    Dytrinské vrásnění    Sjednocování
    Iluk (Krajský vojevůdce)    (na území Metalu)    kmenů
1-20    Jasan, Fylit    nic zvl.     Jasan se svým bratrem
a otcem (Fylitem) odchází ze starého Metalu
36    Fylit, Assur    nic zvl.    Narozen Jasan
            Porážka barbarů
              Assurovi je osmnáct
            V šedesáti letech umírá Hall
            rukou Fylita
54    Fylit, Hall (vůdce barbarů)    nic    Starý Metal napaden
            barbary z Krajska
            Hallův otec Rias umírá
            v žaludku draka
            Narozen Assur
96    Rias, Fylit        Narozen Hall
Krajská země je postižena morem 
Fylitovi je dvanáct let, když vymýšlí první Metalské písmo
197    Issuo Ahddub    Tylinské vrásnění    Issuo Ahddub štěpí atom a
                                                                                                   objevuje onertium
9 658    Krius    Oteplování od 156x šířky Krius zakládá starý
                        Metal
                                                                                        Lidé v něm žijí
                v prvních chýších
                                                                                               Maxxálci mají první písmo
                                                                                       Krajové přicházejí z daleké
            Arnilie
310 000    Opočlověk    Tání Chevirských ledovců     Známky o prvním
                        druhu člověka
                                                                                                Vymírají dinosauři
104    Plazi, Opokraj                                                    První plazi, předchůdce
                        Krajů
106    OpoMaxxálec    Utváří se pohoří    První hmyz, předchůdce
                                Maxx.
1012    Koacerváty    První voda           První koacerváty (chomáčky
                        bílkovin)
                                       Utváří se země okolo krychle
1016                                            VZNIK KRYCHLE

Velmi významným historikem byl Hikrananel Udunis Keewab (3569-3593), který zjistil, že všechna biooxidová jezera byla kdysi ve formě tzv. Chevirských ledovců, tedy obří ledové hory, která roztála a vytvořila jezera 11 tisíc let před naším letopočtem. Její položení situoval na 157x12y0,03z. Dnešní výzkumy ukázaly, že to určil skoro přesně. Významným cestovatelem a dobrodruhem byl Kraj F’thal, který spolu s Metalskou bioložkou Amálií Endovou cestoval z Metalu podél osy z celých 1,5 miliardy kilometrů směrem k Eeisu (horní stěně). Dle jeho výpovědí se dostal nejprve na 145x31y13z, kde žili Rederni. Jejich město bylo zavěšené a žilo v něm 5 miliard těchto osob. Podle nich však zjistil, že na 145x31,0168y13z je obrovské tranzitní město ve kterém žijí Bluerni a Greenerni, kteří tam spolu neustále válčí. Jejich vývoj byl zbrzděn velkou katastrofou, která na ně dolehla v podobě utrženého zavěšeného města, které na jejich město spadlo z výšky 120 kilometrů i s 12 miliardami lidí. V jediném okamžiku zemřelo přes 35 miliard lidí a tlaková vlna byla tak obrovská že v milión kilometrů vzdálené létající hospodě 340 dní nato popraskala okna (ani Maxxálští vědci nechápou, proč tlaková vlna neztratila po cestě energii). Nyní ve městě žije 60 miliard lidí. Jejich pouť se přes mnohá místa dostala až na 145x31y145z. Nakonec o tom napsali knihu s názvem Nahoru a dolů. Nyní, jak fungují některé věci v Metalu. Lidé žijí na poměrně vysoké úrovni, závisí však na tom, kde žijí. Nejlépe se žije v městě Metalu. Lidé podle toho také bydlí. Ve velkých městech to jsou byty, v menších domy. Klasická výbava je záchod, který spaluje vše, co do něj spadne, no a pár droidů. Droidi se využívají na hodně věcí. Například mohou vařit (jeden průměrný droid může pojmout až 130Gb receptů), číst dětem pohádky (opět 130Gb textů) nebo třeba zametat. Nádobí a příbory se po použití nemyje, ale normálně vyhazuje do odpadkového koše, který funguje podobně jako záchod. Potom se prostě v keramickém replikátoru a v železném replikátoru udělá nové. Takové průměrné replikátory vyjdou měsíčně čtyřčlennou rodinu asi na 5 tenů. Replikátory přišly až s rozvojem pikotechnologie, první se objevovaly v Metalu už roku 4260.

Doprava jest velmi zajímavé téma. Běžný člověk si prostě pořídí vznášedlo. Vznášedlo v přírodě létá nízko nad zemí, ne však ve velkoměstě. Tam jsou totiž několikakilometrové mrakodrapy a doprava se odehrává ve vzduchu (asi od jednoho kilometru níže nad zemí žijí různá individua a není moc doporučováno tam létat). Celé to tedy řídí speciální počítačový systém, který moduluje výšku vznášedel do různých vrstev. Vy tedy jste třeba 3456 metrů nad zemí a létáte jen dopředu, dozadu a do stran, stejně jako ostatní vznášedla na vaší úrovni. Když chcete na jinou úroveň, zažádáte počítačový systém, on zváží, jestli je pokles nebo stoupání bezpečné a přemístí vás. Jsou různé úrovně vyhrazené třeba airbusům, náklaďákům či vznášedlům které jedou odněkud někam. No, a ti majetnější si mohou koupit vzducholoď, se kterou si mohou létat, jak se jim zachce (ve městě to je ale proti předpisům). Potom jsou tady meziměstské dálnice. Když se chcete dostat na dálnici, tak zajedete k dálnici, spojíte se s centrálním počítačem a sdělíte mu, kam chcete, tak převezme kontrolu nad vaším vznášedlem a ve velké rychlosti vás proveze v obrovském davu vznášedel. Nic se ale nevyrovná turbotunelům. Ty nejrychlejší mohou mít rychlost až 80 miliónů kilometrů za snímek. Do těch ale mohou jen speciálně upravené lodě. Ty pro vlaky a vzducholodě mají rychlost tak 50 až 30 miliónů kilometrů za snímek. Ty pro vznášedla ale jen 700 až 20 tisíc kilometrů za snímek. Ty pro lidi byly kdysi jen kilometr za snímek, dneska už se pro lidi dělají až na 12 tisíc kilometrů za snímek. Samotné turbotunely v Metalu začaly vznikat asi okolo roku 3200, spolu s vývojem praktické kvantové fyziky. Dějiny vynálezů jsou shrnuty zde:

--Rok------Stupeň------Prvek----------------------Vynálezy


    1             II    Wolfram                        Anau Bau [aná bá] sestrojil kovový tank
                                                                          Převody byly poháněny šedesáti otroky
                                                                          uvnitř konstrukce. Měl beranidlo, katapult
                                                                          a otvory pro lučištníky.
   121            II        ------------                            Qenonortium, Paralenium                    
   124                II    Ditrium, Akyum                 ---------
   181           III        Nuhgrid                         Císař Cellis I. sestrojil spalovací motor
   482           III        Hořčík, Šipík, Tylium          První vlastní velkovýroba pušek
   498           III        ----------                          V Maxxálsku první nanorobot
                                                                          V Metalu sestrojeno první letadlo
   499           III        Hjulydium, Aset                 Objeven lék na chronickou kolaptiku
                    mentionů
   558           III        Middlium                        František Kahuda spisuje nauku o
                    mentionech
 860-891      III        okolo 60 nových prvků          -----------
   950           IV    Potinium, Raasen             První doba mikrotechnologie v Metalu
                                                                          V Metalu první počítač překročil hranici
                                                                          100 Gb paměti a ukončil tak dlouhý závod
                                                                          s Kraji.
                                                                           V Maxxálsku se nic neděje, nastoupil totiž
                                                                           diktátor a popravil většinu vědců.
  1230          IV    Oparium, Kys                        První Krajská stíhačka překročila Mach 5 a
                                                                          ukončila tak závod s Metalem.
                                                                            Maxxálsko svrhuje diktátora a vynalézá
                                                                            první mentionovou virtuální realitu
 1856           IV    Elinium                             -----------
 2116           IV    Delon                                -----------
 2500           IV    Dellium, Agid                       První plasmové dělo vynalezeno Krajským
                                                                            vědcem T’charkem (2481-2520)
  2899          IV    --------                                 Vzducholodě na iontový pohon
  3600          V        mnoho                                 Rozvoj nanotechnologie, první využití
                    Feronové energie v Metalu
  4321         VI        okolo 20                              První pikotechnologie a tzv. nezávadné
                                                                            implantáty pro novorozence

Největším zdrojem energie v Metalu jsou Feronové generátory. Nyní popíšu, jak takovýto zdroj moderní energie funguje. Celý komplex se skládá z pěti budov. Nejmenší budova se značí písmenem A, v ní je soustava turbín (bývá jich 15-30), které jsou roztáčeny větry o rychlosti okolo 300 000 km/h. Tyto větry jsou zachycovány věží u budovy A, která je 200 metrů vysoká a která má na vrcholku zařízení zvané zachycovač proudění. Toto zařízení vystřelí každým snímkem třicet tun rozžhavené plazmy do výšky až 1000 kilometrů. V té výšce jsou bouře o obrovských rychlostech. Plazma vytváří ve svém nejvyšším bodě vysoce energetický oblak, který funguje jako černá díra a pohlcuje veškeré proudění. Poté co je vysokoenergetický singularitní oblak vystřídán druhým, klesá jako zvětšující se kružnice a stahuje víření s sebou. Obojí se potom naváže zpět na věž, plasma se vrátí do zachycovače (uniká jí asi jen 5%, v dobře udělaných věžích jen 3%) a proudění roztáčí turbíny. Roztočením turbíny však úloha větru nekončí. Je hnán do budovy B, kde ochlazuje termální buňky. V termálních buňkách dochází k neustálým termonukleárním explozím o velmi vysoké teplotě (510 000 000°C). Při nich se taví látka zvaná Dellium. Roztavená látka je hnána do vysokorychlostního rotátoru. S ním otáčí právě turbíny. Tento rotátor má poloměr okolo jednoho kilometru. Vítr, nyní s rychlostí na pouhých 20 000 km/h, postupuje dále do budovy C, ve které je i rotátor. Do rotujícího kolosu ve kterém je na poměrně malém prostoru shromážděno 35 sluncí, je zapotřebí dodat každým snímkem více než 15 tun Agidu. Ten je tam tedy hnán v kapslích velikostí fotbalového míče až z budovy D přes Agidové šachty, ve kterých Agid žene stále ještě dostatečně rychlé atmosférické proudění. Z rotátoru potom podzemními odvodovými šachtami odchází energie zvaná Feronová. Ta cestuje do budovy E, ve které je centrála a ze které je menšími vedeními rozesílána do milióny kilometrů vzdálených Feronových transformátorů. Dnes na Feron funguje většina spotřebičů. V Metalu je nyní jediný Feronový generátor (věžní ztráty 4,15%) a náklady na něj jsou impozantní, vydává však tolik energie, že by to stačilo dvěma takovým zemím. Proto ho vyvážíme zaostalejším zemím, kde sice mají Feronové spotřebiče, ale jejich ekonomika by neunesla takové náklady, jako je Feronový generátor. Příkladem jsou třeba Hikrananelové. Metal je obří a nejdůležitější pro dálkovou dopravu jsou turbotunely. Turbotunel stojí stejně tolik, co vystavění Feronového generátoru, už se však nadále nemusí tolik udržovat. V turbotunelu je běžně překračována rychlost světla. Jde vlastně o uměle vytvořenou červí díru prostorem, jejíž horizonty jsou udělané v podobě kruhových vstupů o poloměru od 5 do 500 metrů. V Metalu je 901 turbotunelů, z toho 256 pro lidi, 360 pro vznášedla, vlaky a vzducholodě a 285 pro účely Fidohalerků. Nejrychlejším turbotunelem je maxxálský turbotunel č. 3256584 s rychlostí 102 miliónů kilometrů za snímek. Takovým však mohou jezdit jen vlaky. Je 1360krát rychlejší než světlo a vede okolo celé krychle – je tedy dlouhý 12 miliard kilometrů. Takhle se dá obcestovat krychle za 117 snímků – tedy za necelou půlminutu (mimochodem, pěšky by vám to trvalo asi milión let).

Jednotky

Název jednotky    Měřená veličina    Znak        Ekvivalentní míra z vaší dimenze
Snímek        Čas            sn        Čtvrtina vteřiny
Sprint            Vzdálenost        spr        60 metrů
Cellis            Teplota        °C        1,009 stupňů Celsia
Vložené snímky    Aim            aim        aim 1 = 2krát rychlejší reflexy
                                aim 2 = 3krát rychlejší reflexy
Tejnor        Schopnost vydržet zraněn bez ošetření

tj 1 = stabilizovaný stav                              
tj 2 = smrt za více než týden
tj 3 = smrt za více než 2 dny                               
tj 4 = smrt za více než 20 hodin                               
tj 5 = smrt za více než 16 hodin                                
tj 6 = smrt za více než 14 hodin                               
tj 7 = smrt za více než 12 hodin                               
tj 8 = smrt za více než 9 hodin                               
tj 9 = smrt za více než 7 hodin                               
tj 10 = smrt za více než 5 h 30 min                           
tj 11 = smrt za více než 4 h 25 min                           
tj 12 = smrt za více než 3 h 15 min                           
tj 13 = smrt za více než 1 h 50 min                           
tj 14 = smrt za více než 55 minut                               
tj 15 = smrt za více než 30 minut                               
tj 16 = smrt za více než 18 min
tj 17 = smrt za více než 11 min                               
tj 18 = smrt za více než 6 min                               
tj 19 = smrt za více než 2 m 60 sn                           
tj 20 = smrt za více než 230 sn
tj 21 = smrt za více než 110 sn                              

Související články:
Allus, Mesto, Inoitis - 41. díl - Epilog (15.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 40. díl - Konec příběhů (13.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 39. díl - Domů (10.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 38. díl - Cesty (07.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 37. díl - Vzdálené a ještě vzdálenější (04.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 36. díl - Ta nejrychlejší z porážek (01.12.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 35. díl - Boj naslepo (29.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 34. díl - Dlouhá noc (26.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 33. díl - Rozdělení úloh (23.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 32. díl - Nebuněční poprvé útočí (21.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 31. díl - Endoimplantáty a Lucian (18.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 30. díl - Králův konec (15.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 29. díl - Problémy města Ciardeh (11.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 28. díl - Sebevražedný drak (08.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 27. díl - Teta s velmi dobrou pamětí (04.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 26. díl - Dějiny Metalské, část druhá (01.11.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 25. díl - Poslední hudba... (29.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 24. díl - Dexové proti Neodexům (27.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 23. díl - Útěk Heptahydrátů (25.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 22. díl - Od desíti k pěti (23.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 21. díl - Poustevníkova moudrost (20.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 20. díl - Karel, Ni'ja a Link (17.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 19. díl - Bernatul Lyysis, část druhá (14.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 18. díl - Neodexové se představují (11.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 17. díl - Bernatul Lyysis, část první (08.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 16. díl - Základní výbava Fidohalerka (05.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 15. díl - Konec bitvy a návrat (02.10.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 14. díl - Bitva s Rederny (29.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 13. díl - Shromáždění Dexské armády (26.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 12. díl - Týden v zemi přesliček (23.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 11. díl - První den v zemi přesliček (20.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 10. díl - První půlrok na Akademii (17.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 9. díl - Nový Fidohalerkský kodex (14.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 8. díl - Dějiny Metalské, část první (12.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 7. díl - První čtvrtina roku na Akademii (09.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 6. díl - První den na Akademii (06.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 5. díl - Různé začátky (03.09.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 4. díl - Poznámky ke čtení (30.08.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 2. díl - Pro Aerii Christianovou (25.08.2007)
Allus, Mesto, Inoitis - 1. díl - Prolog (23.08.2007)

Pro ohodnocení článku musíte být registrovaným čtenářem  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

 
Informační e-mail Upozornit emailem     Vytisknout článek Vytisknout článek

Komentáře na Facebooku:

Komentáře na Postřehu:
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!    Přidej komentář

  .: Služby & akce PT
 

 

(c) Postřeh team 2001 - 2009        postaveno na českém opensource redakčním systému phpRS

 

şehirler arası nakliyat şehirler arasi nakliyat ücretleri

fotografie

|

grafika

|

hudba

|

literatura

|

umění

|

galerie

|

poezie

|

gramodeska

|

ars polyri

|

věda

|

elektro

|

technika

|

radio

|

bastlení

|

konstrukce

|

schémata

optimalizace PageRank.cz