.: Rubriky
plus 1) Poezie a próza
plus 2) Hudba
plus 3) Galerie
mínus 4) Film
mínus 5) Divadlo
plus 6) Věda a technika
plus 7) Mozaika (ostatní)
plus 8) Projekty POSTŘEHU

 .: Chci...

 .: Free MP3 album!
Vinylová budoucnost 2008 Vinylová budoucnost 2007

 .: Články podle data
<<  Červen  >>
PoÚtStČtSoNe
     1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

 .: Online
Stránku si právě čte 18 lidí.
 .: Informace
magazín Postřeh
ISSN 1803-5639
Národní knihovna ČR:
001686222
TOP 15, Fotogalerie

 .: Login

Jméno (přezdívka)
Heslo


Registrace nového čtenáře

Digitronové hodiny

Histes - Elektrotechnika - 24. 04. 2009 - 67675 přečtení


Po delší době Vás opět seznamuji s vývojem nových stavebnic ve společnosti
Tipa, spol. s r.o. Čtenáři tohoto magazínu mají možnost jako první si přečíst technickou dokumentaci limitované série digitronových hodin PT029, patrně poslední konstrukce s volně šiřitelnou dokumentací. Po třech letech práce na zapojeních především pro mladé elektrotechniky se totiž náš vývoj po dokončení všech rozpracovaných konstrukcí začne soustřeďovat na ekonomicky perspektivnější výrobů speciálních zařízení na míru zákazníka. Nově dokončený sortiment stavebnic i ten stávající však z trhu nezmizí a bude k dispozici dalším nadšeným amatérským konstruktérům snad mnoho následujících let. Většina elektro prodejen ruší neperspektivní prodej součástek, stavebnice tak budou jednou z posledních alternativ, jak si s elektronikou pohrát i v dnešní, kutilům nepříliš nakloněné době. Ať chceme nebo ne, digitální přijímače a reproduktory nakonec vytlačí stojany s odpory ze všech maloobchodních prodejen. To že na mnoha místech ještě jsou, je spíše z důvodu, že se zatím nikdo neměl pro jejich likvidaci.
Pozor, stavebnice společnosti TIPA již není v prodeji (nejsme schopni zajistit další nepoužité digitrony). Vzhledem k tomu, že pro bastlíře není až takový problém je někde sehnat, vypájet apod., bude od června 2009 v prodeji alespoň plošný spoj s dokumentací. 


Úvod

Ještě než se v České republice strhl boj o poslední zbytky starých číselných zobrazovačů na principu studeného výboje, takzvaných digitronů, stihl jsem přesunout téměř všechny skladové zásoby Z574M společnosti TIPA, spol. s r.o. pod sekci Stavebnice a moduly s myšlenkou, že se jednou budou hodit. Pro firmu 15 let neprodejný šrot na čas zkrátka ležel jen na jiném místě, kde už se zbavil štítku prodejní položka a čekal na další využití.

Během přípravy limitované série 100ks stavebnic digitronových hodin ze začala vynořovat spousta amatérských konstrukcí a s tím i hlad po těžko sehnatelných, ale designově jistě výjimečných zobrazovačích. Po pár kusech, které jsem nechal k prodeji, se jen zaprášilo. A byly to první prodané kusy po spoustě let, kdy si jich vůbec nikdo nevšímal. Proto jsem rád, že jsem stovky kusů uchránil od velkých očí mnoha amatérských konstruktérů a mohl je využít pro výjimečnou profesionální stavebnici, která bude díky nynějšímu vysokému zájmu o hodiny podobných konstrukcí jistě velice žádaná.

Hned po objevu součástek jsem přemýšlel, jak se zbavit nutnosti použít transformátoru pro napájení anod digitronů a čím budu řídit spínání číslic. Ještě před nahlédnutím na internet pro nějaké ty nápady jsem měl na jazyku dvě věci: místo transformátoru Villardův násobič napětí a pro ovládání digitronů dekadické čítače CMOS 4017. Po shlédnutí cizích zapojení jsem zjistil, že můj geniální nápad řešení nebyl až tak jedinečný.

Dost už úvodních řečí, pojďme si pročíst další kapitoly věnující se popisu zapojení a konstrukci hodin.

1. Základní parametry
Napájecí napětí: ~24 – 30V
Proudový odběr: max 65mA
Spotřeba el. energie ze sítě: max 2W
Proudový odběr při nouzovém provozu z 9V baterie: max 6mA
Doladění taktu oscilátoru: ±10 sekund za den
Napájecí transformátor: HAHN EI30/12,5 1,9VA ta70/F 230V/2x12V 2x79mA
Přístrojová krabička zdroje střídavého napětí 24V: Z-42
Rozměry plošného spoje: 186,7 x 67,3 mm

2. Schéma zapojení
Zařízení je realizováno za pomocí klasických CMOS obvodů řady 4000, vyznačuje se nízkou spotřebou, jednoduchým ovládáním a je vybaveno nouzovým bateriovým režimem pro případ výpadku elektrické rozvodné sítě ~230V.

2.1. Zdroj napětí

2.1.1. Externí napájecí zdroj
Hodiny je třeba napájet střídavým napětím 24V. Zapojení jsem nechtěl nijak komplikovat střídačem a proto využívám transformovaného síťového napětí. Jelikož je odběr našeho zařízení velmi malý, pro jeho provoz naprosto dostačuje maličký transformátor HAHN 1,9W 230V/2x12V, jehož dvě sekundární vinutí propojíme v jedno a získáme tak střídavé napětí 24V. Primární okruh je chráněn pojistkou F1.

 

2.1.2. Zdroj anodového napětí

Pro provoz digitronů Z574M potřebujeme anodové napětí cca 160V a relativně malý proud. Nabízí se nám dvě varianty, jak napětí ~24V transformovat. Buďto pomocí dalšího transformátorku (Čehož já jsem odpůrce, jelikož se špatně shání a ruční navíjení mě nebaví.) nebo Villardova násobiče napětí složeného z kondenzátorů a diod, jak vidíme na obrázku. Náš násobič je tříčlenný, vstupní napětí násobí 23, tedy 8x. Je-li na vstupu 24V, na výstupu naměříme 192V. Za násobičem následuje část nastavitelného stabilizátoru napětí (R33, R34, TR1, D7, C9, T29), přičemž trimrem TR1 nastavujeme hodnotu výstupního napětí.

2.1.3. Zdroj řídící logiky a záložní zdroj nouzového provozu
Veškeré řídicí CMOS obvody jsou napájeny devíti volty, log. 1 se tedy rovná úrovni cca 7,5V – 9V. Bývá zvykem užívat 5V logiku, já však nejsem limitován ani 5V mikroprocesorem, ani TTL obvody a proto si můžu volit mezi 3 – 18V. Při 5V by byly rezistory 100k (kterých máme nadměrné množství a potřebují zužitkovat) na bázi spínacích tranzistorů příliš vysoké hodnoty, při napájení 18V zase zbytečně zvyšujeme odběr zařízení a nejsem si jistý, jak by to snesl hodinový krystal. Vzhledem k tomu, že pro nouzový režim jsem si jako zdroj napětí vybral 9V baterii, jako nejrozumnější se jevilo i při běžném režimu použít 9V napájení. Sáhl jsem tedy po jednocestném usměrnění (D8), filtraci (C10) a následné stabilizaci obvodem 7809 (IC9). Proti rozkmitu obvodu jsou na jeho vstupu i výstupu užity kondenzátory 100n (C11, C12). V případě výpadku elektrické rozvodné sítě začne řídící logiku napájet 9V baterie skrze diodu D9. Počítáme-li s úbytkem na PN přechodu 0,7V, samotné CMOS obvody jsou pak napájeny cca 8,3V. Jakmile dojde k obnovení dodávky elektrické energie, za stabilizátorem naměříme 9V, což je napětí vyšší, než 8,3V. Jelikož je na katodě D9 vyšší napětí než na její anodě, ocitne se dioda v nepropustném směru a záložní bateriový zdroj se přestane využívat, tím i vybíjet. Toto zapojení tedy nerealizuje nabíječku záložní baterie, jsou-li hodiny v síti. Proto je možno připojit zcela obyčejnou 9V baterii, kterou je však nutné jednou za čas (cca co tři roky, záleží na množství výpadků elektřiny) vyměnit.

2.2. Časová základna

2.2.1. Oscilátor
Základním prvkem oscilátoru hodin je integrovaný obvod 4060 (IC1) vyvinutý speciálně pro časové aplikace. Jde o 12-ti bitový čítač se zabudovanými invertory pro postavení oscilátoru s krystalem (jinak většinou realizovaného pomocí hradel NAND zapojených jako invertory). Výstup oscilátoru je připojen na 14-ti stupňový 12-ti bitový čítač, u jehož posledních 11 stupňů je indikováno naplnění logickou hodnotou na výstupech obvodu Q4 – Q14. Jako každý čítač lze i tento využít pro účely dělení kmitočtu. Tak dostaneme na výstup Q14 z původních 32,768kHz hodinového krystalu nižší takt o frekvenci 8Hz. To je ovšem stále příliš vysoký kmitočet. Pro čítání minut jej budeme muset dále dělit. Důležitá součást oscilátoru je ještě kapacitní trimr C2, pomocí něhož můžeme jemně doladit kmitočet a tím i seřídit rychlost hodin v případě, že se budou opožďovat či zrychlovat oproti reálnému času.

2.2.2. Dělení signálu na minutový puls – 1/60Hz
Z řady CMOS obvodů se po zbytek zapojení setkáme už pouze s jediným, a to s dekadickým čítačem 1 z 10, 4017. Za podmínky, že je vstup ENABLE (13) a RESET (15) připojen k zemi (log. 0), se při každém impulsu na vstupu CLOCK (14) navýší stav čítače vždy o jeden a na příslušném výstupu Q0 Q9 se objeví log. 1. Je-li stav čítače 5, naměříme na výstupu Q5 log. 1 a na všech ostatních výstupech log. 0. Při přetečení (10. cyklu) se na výstupu CARRY OUT (12) na chvíli objeví log 0. a čítač se vrátí na počáteční hodnotu nula. Kmitočet na CO je tak roven 1/10 kmitočtu na vstupu CLK. Tak získáváme děličku kmitočtu 1:10, ve schématu obvod IC2. Pro získání minutového pulsu však musíme 8Hz signál vydělit 480, zatím jsme učinili dělení pouze desíti, proto za obvodem IC2 následují další dvě děličky využívající stejný CMOS obvod 4017. IC3 je zapojen jako dělička 1:8, čítací cyklus je uměle zkrácen na 8 stavů, jelikož devátý výstup je přiveden na vstup RESET – při posunu na hodnotu 8 (nesmíme zapomenout na hodnotu 0, osmička je tedy už devátým stavem, který využijeme pro aktivaci RESETu) se na Q8 a díky propojení i na RESETu objevuje log. 1 a čítání probíhá nanovo. Na jakémkoli výstupu Q0 Q7 tak bude kmitočet roven 1/8 kmitočtu na vstupu CLK. Já jsem si jako výstup vyděleného signálu vybral Q7 a přivedl jej na vstup CLK IC4, posledního ze série děličů signálu na minutový puls. Zde je nastaven dělicí poměr na 1:6. Postup je stejný jako u IC3, jen místo 9. výstupu používáme pro aktivaci RESETu výstup sedmý a vydělený signál můžeme vést dále z výstupů Q0Q5, přičemž já jsem si opět zvolil poslední možný Q5. Nyní si zrekapitulujeme všechna dělení 8Hz signálu. Nejdříve jsme dělili 10-ti, poté 8-mi a nakonec 6-ti. Jak víme i z matematiky, pořadí členů podílu je libovolné a na výsledku se nic nemění. Pro jednodušší pochopení tedy signál dělíme 8-mi, 6-ti a 10-ti >> 8Hz : 8 : 6 : 10 >> 8Hz : 8 : (6x10) >> 8Hz : 8 = 1Hz, 1Hz : 60 = 1/60Hz. Signálu nesoucímu minutový puls záměrně zvýšíme impedanci o 100k zapojením rezistoru R40 do jeho cesty, čímž v případě potřeby dáme přednost signálu s nižší impedancí. (Signál pro nastavení hodin, který v cestě žádný rezistor nemá, je tvrdším zdrojem napětí a proto je v případě stisknutí některého z tlačítek pro nastavení času upřednostněn před minutovým pulsem.)

2.3. Čítání a zobrazení minut

2.3.1. Čítání a zobrazení jednotek minut
Minutový puls z IC4 přivádíme na vstup CLK dalšího CMOS 4017 (IC5), který poslouží jako dělič i budič jednotlivých číslic digitronu E1 zobrazujícího jednotky minut. Potřebujeme čítat do devíti a to vždy, bez výjimky. Čítací cyklus dekadického čítače 4017 tedy nebude třeba nijak upravovat. Při přetečení (desátém pulsu) začne čítat opět od nuly a vyšle impuls z CARRY OUT na vstup CLK IC6, čítače a budiče desítek minut – po čísle devět na jednotkách minut se tedy navýší hodnota o 1 na desítkách minut.

2.3.2. Čítání a zobrazení desítek minut
Je jasné, že jen těžko bychom zobrazovali více jak 59 minut. Proto všechna čísla větší nežli 5 jsou pro nás nepotřebná a zkrátíme čítací cyklus pouze do čísla 5. Poté bude následovat reset a vyslání pulsu na vstup CLK IC7, čítače a budiče jednotek hodin.

2.3.3. Čítání a zobrazení jednotek hodin
Vždy po 59. minutě dojde k vynulování jednotek i desítek minut a navýšení jednotek hodin o jednu hodinu. (je li méně jak 23 hodin). Cyklus čítání je zde podmíněný – mění se tedy podle aktuální situace. V případě, že stav čítače desítek hodin je roven „2“, čítá pouze po hodnotu 3 (23:59) a poté se spolu s čítačem desítek hodin vynuluje (resetuje). Za předpokladu, že stav čítače desítek hodin je menší než „2“, proběhne nezkrácený čítací cyklus až po číslo 9 (19:59) a z CARRY OUT vyjde impuls na vstup CLK IC8, čítače a budiče desítek hodin – po čísle devět na jednotkách hodin se tedy navýší hodnota o 1 na desítkách hodin.

2.3.4. Čítání a zobrazení desítek hodin
Více, než dvě číslice zde potřebovat nebudeme. Vystačíme si s jedničkou a dvojkou. Nulu je zbytečné zobrazovat a proto výstup Q0 zůstane nezapojen na žádný ze spínacích tranzistorů. Jakmile by mělo dojít k zobrazení 24 hodin, dojde k resetu všech čítačů a budičů jednotlivých digitronů.

2.4. RESET

2.4.1. Globální RESET
Při přivedení napájecího napětí ~24V je třeba vynulovat všechny čítače IC5 – IC8. K tomuto slouží globální RESET. Při startu tedy potřebujeme na okamžik vyslat log. 0 na všechny vstupy RES zmíněných obvodů. Toho docílíme jednoduše pomocí C13 a R4. Okamžik trvá, než se kondenzátor C13 nabije – v tu chvíli je propustný a na R4 tak naměříme skokově 9V – log. 1. Jakmile se kondenzátor nabije, stane se neprůchozí a odporem R4 připojeným na GND definujeme log. 0. Funkce RESET je aktivována pouze při log. 1, během chvíle po startu jsou tedy hodiny v provozním stavu. V případě, že je připojena záložní baterie 9V, ke globálnímu RESETu nikdy nedojde – C13 je udržován stále nabitý. Ke globálnímu RESETu dojde rovněž v případě, že není připojeno střídavé napětí 24V a připojíme záložní baterii. K obvodům IC6-IC8 je globální RESET veden skrze diody D13 a D14, aby nebyl ovlivňován lokálním RESETem těchto obvodů.

2.4.2. Lokální RESET
Lokální RESET se týká pouze určených obvodů, jedná se o samostatné okruhy napomáhající zkrátit čítací cykly, je vyvolán za předem stanovených podmínek. U IC6 násilně krátíme čítací cyklus, abychom mohli zobrazovat pouze čísla 0-5. O něco složitější je to u IC7 a IC8 (jednotky a desítky hodin). Potřebujeme je vynulovat v případě, že by se měla zobrazit hodnota „24“. Tedy „2“ u IC8 a „4“ u IC7. Zde přichází na řadu funkce AND. Chci vyvolat reset v případě, že Q2 IC8 = 1 a zároveň (x) Q4 IC7 = 1. Když to přeložím: RESET vyvolat jedině za předpokladu, že zároveň na obou výstupech
(Q2 IC8, Q4 IC7) naměřím 9V, tedy log.1. To se dá realizovat pomocí hradla AND. Ale uvažme, je třeba na spoj umisťovat další CMOS obvod? Není, můžeme si opět pomoci diodami. Budeme sledovat skrze D10 a D11 logickou hodnotu na již zmíněných výstupech. Díky užití diod pak v případě rozdílných hodnot na obou výstupech nedojde k jejich zkratování, zároveň však jsme za diodami schopni naměřit jedině log. 0 kvůli jejich jednocestné propustnosti. Log. 1 je potom zcela nedefinovaná a to napravíme rezistorem R3. V případě, že bude alespoň na jednom z výstupů log. 0, bude i na RESET IC7 a IC8 skrze R2 přiváděna log. 0 a k vynulování tedy nedojde. Když bude na obou výstupech log. 1, dioda D12 se ocitne v propustném směru a dojde ke vzniku odporového děliče (R3+RD12):R4 a na vstup RESET IC7 a IC8 se tak přivede napětí (10/11x9V-10/11x0,7V) postačující pro vynulování obou čítačů IC7, IC8. Možná byste namítli, že zapojení mohu zjednodušit vypuštěním R2 a D12. To bych ovšem v případě, že na Q2 IC8 či Q4 IC7 byla log. 0, zablokoval globální RESET.

2.5. Zobrazení číslic
K tomu, aby se na digitronu zobrazila jedna z číslic 0-9, potřebuji mít v provozu zdroj anodového napětí cca 160V i zdroj napětí 9V pro řídící logiku. Proto v případě pouhého nouzového napájení z baterie nedojde k rozsvícení žádné z číslic. Mezi anodou a spínanou zemí (katodou digitronu) je potenciál 160V, je tedy logické, že 9V logika nemůže digitrony řídit přímo. Proto využíváme vysokonapěťových NPN tranzistorů MPSA42, kterými propojujeme jednotlivé katody (číslice) se zemí (GND).

3. Konstrukce

3.1. Plošný spoj
Plošné spoje pro tuto stavebnici vyrobila společnost SEMACH z Valašského Meziříčí. DPS jsou pocínované, vyvrtané, nastříhané, s nepájivou maskou a potiskem rozložení součástek. Veškeré součástky až na externí zdroj střídavého napětí 24V jsou umístěny na jednu jedinou desku PT029 navrženou v prostředí EAGLE 4.11 for Windows. Spoj je jednostranný, při jeho tvorbě byly užity upravené a vlastní knihovny součástek s většími pájecími ploškami. Zapojení je tak schopen sestavit i méně zdatný konstruktér.

3.1.1. Obrazec spoje

3.2. Sestavení hodin
Jako první zapájíme jediné dvě drátové propojky PR1 a PR2. Poté osadíme rezistory. V případě, že se na spoj nevejdou naležato, ohneme jeden drátový vývod a zapájíme je nastojato. Pokud zařízení stavíte pro soutěžní účely, nezapomeňte na stejnou orientaci barevného značení rezistorů. Pokračujeme ve stavbě osazením diod, patic, tlačítek, svorkovnice, kondenzátorů, trimrů. Jako jedny z posledních pájíme integrované obvody a tranzistory. Teď už nás čekají pouze ty největší lahůdky.

3.2.1. Osazení digitronů a doutnavky
Digitrony Z574M mají dlouhé pájitelné vývody, proto stavebnice nevyužívá patice pro elektronky. V praxi to znamená, že jak si je zapájíte, tak už budou navěky stát. Projeví se tak Vaše míra trpělivosti. Doporučuji zkrátit vývody digitronů, ještě než se ho pokusíte zapasovat do spoje. Půjde Vám pak daleko lépe synchronizované zasunutí všech 13-ti vývodů najednou. Digitrony umístíme přibližně 3mm nad spoj, řádně je srovnáme a připájíme zatím jen několik vývodů každého z nich. Znovu překontrolujeme, zdali jsou všechny čtyři zobrazovače upevněny rovně a v případě, že jsme spokojeni, dopájíme zbylé vývody. Předěl mezi hodinami a minutami nám vytváří doutnavka E5. Snažíme se ji rovněž upevnit rovně, cca 1 až 3mm nad spoj. To že posléze bude svítit pouze jedna ze dvou elektrod je způsobeno stejnosměrným napájením doutnavky, nejedná se o žádnou závadu.

3.2.2. Osazení hodinového krystalu
Hodinový krystal je vůbec tou nejchoulostivější součástkou stavebnice. Je háklivý na nárazy, ale i teplotu pájení. Při teplotě hrotu pájky 300°C nesmíte krystal pájet déle jak 3 sekundy. Vůbec s největší opatrností pájejte při použití trafopájky. Prolít cín a rychle pryč. Počkat alespoň minutu a až potom zapájet druhý vývod. Nastavte si tedy minimální teplotu pájky a rovněž co nejkratší dobu pájejte. V případě, že Vám potom hodiny nepojedou, nebo poběží jen krátký čas, je nejpravděpodobnější příčinou přehřátí krystalu při pájení.

3.3. Sestavení externího zdroje
Stavebnice obsahuje již sestavený zdroj, jehož pocínované drátové vývody pouze připojíme ke svorkovnici. Jedná se o střídavé napětí a proto nezáleží na tom, který drát připevníme do první či druhé zdířky. Pro konstruktéry, kteří si toto zapojení budou chtít postavit sami na vlastní pěst, nebo jim nic jiného nezbude na vybranou, až se tato limitovaná série doprodá, popíši konstrukci zdroje. Snažil jsem se o co nejjednodušší a nejlevnější řešení. Proto jsem se rozhodl využít krabičku Z-42 určenou přímo pro menší síťové adaptéry a jako nejvhodnější transformátor jsem shledal model „HAHN EI30/12,5 1,9VA ta70/F 230V/2x12V 2x79mA“, který je běžně k dostání například u konkurenční společnosti www.gme.cz. Sekundární vinutí má dvojí. Když je zapojíme do série, získáme potřebných 24V/79mA. V případě proudového odběru tedy máme ještě malou rezervu. Transformátorek se namíru vleze do vybrané krabičky. Přilepíme jej tavicí pistolí. Primární okruh jistíme pojistkou. Aby ji bylo možno vyměnit, použili jsme pojistkové pouzdro určené pro autorádia – jeho výhodou jsou drátové vývody a také to, že se tak akorát vleze na bok krabičky. Optimální bude použít 10mA jištění. Propojíme síťovou vidlici s primárním vinutím (skrze zmíněnou pojistku), spojíme sekundární vinutí (na obrázku patrná cínová kapka), a vyvedeme dvojlinkou střídavých 24V. Nezapomeneme všechny vodiče dobře zaizolovat, například stahovací bužírkou. Poté pájecí pistolí zatavíme rovněž síťovou vidlici. Počkáme pár minut, až horký plast ztuhne a krabičku uzavřeme. Před ostrým nasazením změříme výstupní napětí. To může naprázdno přesáhnout 30V. (Pro čínské transformátorky HAHN je typické, že i při zatížení je jejich výstupní napětí o něco vyšší, než se uvádí na jeho pouzdru.)

3.4. Oživení
Zapojení stavíte i užíváte na vlastní riziko! Pracujete s nebezpečným síťovým napětím 230V.
V samotné konstrukci hodin za násobičem napětí naměříme až 200V. Stejně vysoké napětí se objevuje i na jezdci trimru TR1. V žádném případě se jej nedotýkejte a pro jeho nastavení NEPOUŽÍVEJTE neizolovaný šroubovák. Když je zařízení v provozu, dotýkejte se pouze nevodivých částí, nešahejte v žádném případě na plošný spoj ze strany vodivých cest. Zdroj anodového napětí je sice velmi měkký a neměl by Vám ublížit, přesto dbejte nejvyšší opatrnosti. Jednáte na své vlastní nebezpečí. U lidí s onemocněním srdečního svalu může v případě úrazu dojít k zástavě srdce. Společnost TIPA, spol. s r.o. a autor zapojení se zříkají jakékoli právní odpovědnosti za užívání tohoto zařízení.

Oživení zařízení není složité, ale vzhledem k vysokému napětí, které je nutné pro provoz digitronů, je třeba ctít základní bezpečnostní zásady. V žádném případě nastavení ani jakoukoli jinou manipulaci se zapnutými hodinami nečiňte bez dohledu druhé osoby. Používejte k práci pouze jednu ruku a tu druhou si raději schovejte do kapsy (není horší situace, než uzavřít obvod skrze ruce a srdce). Doporučujeme použít gumové rukavice a v případě užití nářadí používejte pouze nástrojů s izolovanou rukojetí. Při jejich používání se nedotýkejte jejich neizolovaných částí.

Nejprve pečlivě zkontrolujte, zdali jsou všechny součástky zapájeny správně. Tedy správné hodnoty a orientace. Buďte obezřetní obzvláště u orientace diod. Při jejich špatném zapájení se v lepším případě změní čítací cykly CMOS 4017, v tom horším dojde někde ke zkratu, který může vést ke zničení dalších součástek (obzvláště náchylné jsou tranzistory MPSA42). Opačné zasunutí CMOS obvodů vede k jejich destrukci, stejně tak může dojít k explozi v případě otočení elektrolytického kondenzátoru. Pokud jste do teď důkladně neočistili DPS (desku plošných spojů) ze strany spojů, učiňte tak a případné zanesení kalafunou či jiné špíny důkladně otřete lihem. Zkontrolujte vizuálně a v případě nepřehledných spojů i elektricky, zdali nedošlo nedopatřením k nepatřičnému prolití některých cest. Pamatujte, že důkladná kontrola vaší konstrukční práce je ve výsledku úsporou spousty času i peněz.

Trimr TR1 nastavíme téměř na doraz doleva. Vodiče napájecího zdroje připevníme do svorkovnice ještě než zdroj zapojíme do zásuvky. Zasuneme zdroj do sítě a vyčkáme dvě sekundy, pokud se za tu dobu nerozsvítí digitrony (měly by se zobrazit tři nuly), zařízení ihned vypneme a hledáme konstrukční chyby v podobě zkratu či studeného spoje. Pozor, dokud po vypnutí doutnavka i nepatrně svítí, je v kondenzátorech násobiče stále akumulováno vysoké napětí. S manipulací doporučuji počkat až do chvíle, kdy doutnavka zcela zhasne.

V případě, že se digitrony úspěšně rozsvítí, snižujeme anodové napětí trimrem TR1 otáčením doprava do chvíle, než se číslice začnou rozostřovat. Tlačítky S1 – S3 nastavíme čas. Stiskem jednoho z tlačítek přivádíme na místo minutového pulsu frekvenci vyšší. Tím zrychlíme proces čítání a jednoduše nastavíme požadovaný čas. Každé z tlačítek je pro jinou rychlost posunu. Stisknutí S1 posouváme čas velice pomalu, slouží především pro nastavení minut. S3 dojde naopak k velmi rychlému posunu. Pokud čas stojí a nepohne se, bude nejspíš nefunkční oscilátor. S největší pravděpodobností půjde o vadný krystal, který se patrně při pájení přehřál. Zjistit, zdali oscilátor kmitá, lze buďto osciloskopem, logickou sondou nebo v případě, že nemáme ani jedno z uvedených zařízení, použijeme LED diodu s předřadným rezistorem cca 220R. Anodu připojíme na +9V a katodu skrze rezistor na PIN 3 obvodu IC1. Běli bychom vidět blikání. Pokud nám 8Hz takt blikání splývá, můžeme se připojit za první děličku, PIN 12 IC2. V případě, že ani zde nepostřehneme blikání LED diody, je skutečně nefunkční oscilátor. Pokud nepomůže výměna krystalu či CMOS 4060, závada bude patrně opět v konstrukci a nějakém studeném spoji či zkratu (tyto věci hledejte vždy jako první).

Pokud vše správně funguje a máte nastavený čas, kontrolujte co 24 hodin, jestli se hodiny zpožďují či zrychlují. Jejich takt lze jemně regulovat kapacitním trimrem C2. Čím větší plocha pevně usazených a otočných plíšků bude splývat, tím více snížím takt hodin.

3.5. Experimenty s podsvícením digitronů
Poslední dobou jsou velice populární super-jasné modré LED diody a ani naše retro hodiny se podobným experimentům nebrání. Pro LEDkomaniaky jsem tedy záměrně nechal ve spoji pod digitrony vyvrtat díry o dostatečné velikosti, aby do ní bylo možné zapustit 5-ti mm LED diodu. Pokud byste chtěli využít 9V zdroje pro CMOS obvody pro napájení modrých LED diod, zapojte vždy dvě do série a nebudete potřebovat použít předřadných odporů (ale ujistěte se, zdali snesou napájecí napětí 4,5V). Toto podsvětlení ovšem bude mít spotřebu možná vyšší jak celé hodiny a dodávaný zdroj již není pro další spotřebiče dimenzován.

 

3.6. Rozpis součástek a dílů

Použité zdroje
http://www.edunet.souepl.cz/~weisz/dilna/ - učební materiály SOU elektrotechnického v Plzni
http://veverka.sh.cvut.cz/~sykora/prj/digihodiny/digihodiny.html - konstrukce digitronových hodinDo distribuce půjde toto zařízení přibližně v březnu až dubnu 2008,
odhad prodejní ceny: do 1000 Kč včetně DPH.
Digitronové hodiny si budete moci koupit na www.tipa.eu pod označením PT029 nebo objednat v maloobchodních prodejnách v Brně a Opavě (nové prodejny se budují v Ostravě a Praze)
V případě dotazů pište na richard.vacula(zavinac)tipa.eu
Tato série je limitovaná množstvím digitronů, kterými výrobce stavebnice disponuje.
Pro ohodnocení článku musíte být registrovaným čtenářem  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

 
Informační e-mail Upozornit emailem     Vytisknout článek Vytisknout článek

Komentáře na Facebooku:

Komentáře na Postřehu:
Komentář ze dne: 21.02.2008 08:17:52     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Ivo Hary (@fofr)
Titulek:
Tak na toto mi legendární "Zápisky budoucího elektrotechnika", stejně už dávno zapomenuté, asi nestačí .. ;)
Ovšem na tu ilustraci, kde na atom selenu letí naštvaně se tvářící Foton, a po nárazu předchozího Fotonu plachtí ven překvapeně se tvářící vyražený Elektron, na tu se nedá zapomenout, byť to ovšem s tématem tohoto článku souvisí jen velmi vzdáleně - nebo ne? /je tam něco o "studeném výboji" přece.. :) /

Komentář ze dne: 21.02.2008 19:22:37     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - epona (@)
Titulek:
aaaa, tohle jenom vidět mě děsí, ... nechápu, jak tomu může někdo rozumět ... smekám všechny klobouky, bo já bych tohle zapojit nezvládla a přitom to vypadá tak hezky:)))))))

  
Komentář ze dne: 21.02.2008 22:15:50     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes [admin] (@)
Titulek: Re:
Snažím se, aby ty věci vypadaly hezky, protože to je to jediné, co většina lidí umí ocenit a co je případně zaujme. A hodiny mohou sloužit každému, takže tím líp :)

Komentář ze dne: 21.02.2008 19:57:06     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Hill] - Jaroslav Ferst
Titulek: to-jo!
Stravitelně napsáno, myslím, že si v tom počtou i ti, kterým ty různé čumprlíky, placky, pabouci, střecí odoníky a jiná udělátka nic neříkají. Čte se to dobře.
Sice jsem si kdysi s digitrony také užil, ale, když přestali z Ondřejova vysílat časové značky (OMA50), jsem ty hodiny nepředělával na DCF77, ale rozebral a digitrony věnoval kámošovi. Ten si k nim dodělal synchronní hodiny z mechanicky poháněných přepínačů (je automechanik) a jdou mu dodnes.
Je mi sympatické, žes to udělal z "klasických" součástek, v zapojení nepříliš odlišném od tehdejších, hlavní rozdíl je jen v tom, že tehdejší součástky TTL žraly tolik, že za čtvrt hodiny bez proudu byla devítivoltová baterka, která je měla zálohovat, tak vybitá, že stálo za úvahu, zda má smysl tam příště dávat novou.
Přiznám se, že jsem článek začal číst poněkud s obavami. Každou chvíli se totiž někdo na elwebu nebo bastlírně ptá na digitronové hodiny s jednočipem, něco tak nestylového, no fuj, že tím procesorem rovnou neřídí lopatu... Dobře, že tam žádný procesor není.

  
Komentář ze dne: 21.02.2008 22:00:34     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes [admin] (@)
Titulek: Re: to-jo!
Ahoj Jardo,
to víš, jednočip je IN. Protože čím víc funkcí máš, tím větší jsi machr. Chtěj mít budík, datum, stopky.. a jsou víc programátoři než technici a potom je i spoj jako by ho prasátko kopytem vyrylo. Zrovna teď jsme se s mým učitelem, který má nad tímto projektem dohled (je to závěrečná studenstká práce), pobavili nad konstrukcí hodin v Praktické elektronice. Autor použil jako dělič ještě nějakou starou TTL MHB..., která už se patnáct let nevyrábí a vedle toho jednočip Motorola. Na digitrony neměl spoj přizpůsobený, takže vývody porůznu roztáhl podle potřeby... Jestli to teď kvůli tomu v Amáru nevemou, tak by mě to docela mrzelo.

Snažím se návody psát tak, aby zapojení byl schopný postavit i desetiletý bezradný začátečník. Používat trochu víc neodborný jazyk. Ještě se nestalo, aby nějaký zákazník neporozuměl našim dokumentacím. Za to já odpovídám na dotazy, co se stavebnicí Flajzar, Nord atp... Ti mají dokumentaci katastrofální. Zákazník si to koupí u Flajzara. Tam mu nikdo není schopen vysvětlit, jak funguje jejich vlastní konstrukce.. tak zkusí štěstí v Tipě. Prodavači netuší, co jsme kdy prodávali a co ne, takže pokud má dotyčný štěstí a já tam jsem, pošlou takového člověka za mnou.. a já ho pochopitelně nevyhodím. Kouknu, vysvětlím a příště si koupí stavebnici od nás. Dokonce i na stavebnicích postavené EZK na většině míst vytlačují stavebnice TIPA. Poslední dvě mistrovství ČR v ele. už jsme měli dominantní pozici. A není se co divit. Pokud firma dodá zdarma stavebnice a ještě hezké ceny, dostane přednost. A ve výsledku je to výborná reklama a mnohonásobně se to vrací.

Ještě se mi vybavilo, že když jsem byl v prvním ročníku, tak učitelé elektrotechniky, byť opavské školy, posílali studenty pro součástky do ostravské GME, dnes už do Tipy. Vše se odvíjí od maličkostí. A i to, že se na Vás prodavač neusměje, nebo není schopen poradit, dělá hodně. Tedy i to, jestli bude návod barevný, nebo uspoříme za každou cenu a uděláme černobílé kopie, udělá h

    
Komentář ze dne: 09.09.2008 11:06:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - petr (petrkostinek1@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: to-jo!
měl bych takovou prosbičku kde je na tom plošnym spoji ten krystal který je nejchoulostivější věcí na celé stavebnici.

      
Komentář ze dne: 01.11.2008 07:53:56     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Hill] - Hill
Titulek: Re: Re: Re: to-jo!
Krystal najdeš mezi elektrolytem a IC1. Je vidět i na snímku k dolaďování oscilátoru přímo uprostřed "nad" trimrem.

  
Komentář ze dne: 21.02.2008 22:14:09     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes [admin] (@)
Titulek: Re: to-jo!
Ještě k jednočipům - ty používáme v případě, že už s běžnými součástkami zapojení realizovat nelze, nebo by to zabíralo příliš prostoru (to nejdražší na stavebnici je plošný spoj). Taky je po něm nutné sáhnout v případě, že se ukončila výroba nějaké součástky a potřebujeme ji nahradit. Např. PT011, CMOS 4566. Tady bude celá elektronika vyměněna a nahrazena PICem.

K těm TTL, kdybych chtěl být zákeřný, o MHB4017 taky jistě nemáme nouzi :). To by byla ovšem zcela pohřbena skvělá vlastnost digitronů - jejich velmi malá spotřeba.

Jinak Elweb na Postřehu inzeruje, je tak náš tajný sponzor :). Koukni třeba na PT021.

Kdoví jak se Martinovi daří se svými stavebnicemi. Chtěli jsme je odkoupit (poskytnutí dat, návodu a povolení k produkci), ale nedal se.

Pak jsem rád za názor na dokumentaci - její vložení bylo testem, zdali zase neobsahuje nějaké koniny. Nejsem si jistý tím "číselných zobrazovačů na principu studeného výboje, takzvaných digitronů" - na principu studeného výboje, jestli to mám správně.

Tak ahoj a děkuji.

    
Komentář ze dne: 22.02.2008 06:20:37     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Hill] - Jaroslav Ferst
Titulek: Re: Re: to-jo!
Hlavně v poslední době je digitron IN. A jsem rád, že je z čeho ještě ty hodiny postavit bez jednočipu a je mi jedno, že obvody s malou spotřebou neexistovaly v době, kdy byly dostupné právě nanejvýš ty digitrony. Tehdy jsme pokládali za IN sedmisegmentový displej, který obvykle vypadal všelijak - žárovičky za proužky z mléčného plexiskla a později pašované LEDky (jedna teslácká LQ100, když už konečně byly, stála 69 korun a na brigádě se daly za ideálních podmínek vydělat tak tři stovky za týden), dekodéry pro to nebyly, tak se stavěly diodotranzistorové matice, no byla to skvělá škola.

Jde o zapojení samotné, viditelné řazení čítačů, jasné hardwarové řešení. To také chválím. Tomu, kdo má zájem, to dá daleko víc ze základů, než programování jednočipu. Vždyť by to s ním bylo, jako by se nám po kolejích proháněla krásná parní Všudybylka, ale v plášti kotle místo topeniště a trubkovnice by měla dva dieselelektrické agregáty, nápravy poháněné elektromotory a v tendru nádrž. A písty a spřáhla tam ponechané jako kamufláž, aby to vypadalo jako pravé. Ostuda hadr.
Jinak studený výboj ve zředěném plynu je správně. Když to vysvětluji neznalému, říkám, že to je na principu doutnavky, kterých ve sporákových kombinacích, vypínačích, žehličkách a varných konvicích denně v domácnostech svítí tisíce.

      
Komentář ze dne: 22.02.2008 13:32:07     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes [admin] (@)
Titulek: Re: Re: Re: to-jo!
Tak to taky obhajuji. Zrovna v Tipě jeden pernamentní rejpala pronesl slavnostní větu, je to krok zpět. Ale konstrukci stavím přeci proto, abych se na ní něco naučil. Dokud se student nenaučí pracovat na urovni bitové s CMOS obvody, nepochopí funkci čítačů, multiplexerů, dekodérů, nemá ani základy pro to, aby začal dělat první SW jednočipům.

Komentář ze dne: 05.03.2008 15:55:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Cobra (Cobra91@seznam.cz)
Titulek: Hodiny
Vyplatí se tohle vůbec stavět a neni lepší si počkat na stavebnici ? ? ? A kde bych moh´sehnat ty digitrony-měly by je v GM Praha nebo Brno ? ? ? ? ? ?

  
Komentář ze dne: 14.03.2008 00:19:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Hodiny
nemá je nikdo a v tom jsou originální, stavebnice bude možné koupit na www.tipa.eu koncem dubna 2008 do vyprodání zásob.

Komentář ze dne: 08.04.2008 16:24:58     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - chorche666 (chorche666@volny.cz)
Titulek: Ještě vteřiny
Já bych rád,aby to mělo i vteřiny,tak se budu muset zamyslet a nějak to ještě poupravit.Aby to pěkně bylo vidět,že jdou.Mám tady ještě 4 digitrony navíc a pak taky fakt podivné,co mají sedmisegmenty z vláken!To bude ještě zajímavější...

  
Komentář ze dne: 08.04.2008 20:14:16     Reagovat    Nový komentář
Autor: [postreh] - Histes [admin] (histes@postreh.com)
Titulek: Re: Ještě vteřiny
úprava je jednoduchá... signál z CMOS 4060 vydělit osmi - pouze jeden CMOS 4017 a poté sekundový puls napojit na další dva čítače, stejně jako je tomu u minut a desítek minut.. . a teprve z nich vést dál signál do minut..

Komentář ze dne: 04.05.2008 21:21:00     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - nixie tube (@)
Titulek:
Čauky no je to bezvadný zapojení.Já mám zapojení ještě s MH74141 a 7490.Každopádně tohle schéma mě zaujalo takže vzhůru do stavby.

  
Komentář ze dne: 27.06.2008 12:37:58     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - digitron (@DJblack1991@seznam.cz)
Titulek: Re:
Nj to zapojení s MH74141 mám taky, ale už je to problém sehnat je. Každopádně tohle je dost dobrý zapojení.
No a na co to kupovat?Když je někdo šikovnej a nakreslí si tišťák sám ne???

Komentář ze dne: 29.10.2008 16:40:49     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - tony (@)
Titulek:
pěkná blbost:-D

  
Komentář ze dne: 29.10.2008 20:12:36     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - tony je blbec (@)
Titulek: Re:
mno pokud tomudle řikaš blbost tak jsi asi blbec. je přeci pěkné mit doma něco v čen je spojena nova moderni elektronika s nějakou pěknout historickou součastkou. podle mě je to docela hodně pěkné

    
Komentář ze dne: 17.11.2008 01:16:24     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - digitronmaster (@)
Titulek: Re: Re:
Souhlasim-digitronové hodiny jsou super. Tahle stavebnice taky nemá chybu-jediný co mě trošku dělá mráz na zádech je ten jednocestnej usměrňovač pro tu CMOS logiku. CMOSy jsou přece dost choulostivý a zvlnění napětí, rušení ze sítě, statickej výboj a dotek ruky je může zničit.
Ale co mě to bylo fuk-já jsem přeškrábnul dps a napájel jsem tam malej můstek.

Jinak TTL hodiny s digitrony...joooooo to byly časy krásný zapojení 20 integráčů, anodový trafo, skleněnej krystal MH7490, MH7400, MH74141 krásná doba starý elektroniky...
-
No co se procesorů týče-toho jsem odpůrce, to prostě k digitronům nepatří ne ne a ne. Digitrony jsou stará technika a v době jejich slávy žádnej procák nebyl.
Ale zase mám doma schéma z amára z roku 1973 na digitroňáky-samý Ge tranzistory 102NU71, diodky KA501, oscilátor z normálního klopňáku, no prostě nádhera, opravdu-v jednoduchosti krása.

No a pak jsou ještě zajímavý pozitronový sedmisegmentovky-ty jsou taky nápad sám pro sebe.

Ale lcd je k ničemu-no řekněte sami když si do toho šahnete tak vás žádných 170V nekopne.

Takže DIGITRONŮM ZDAR A SLÁVU!!!!!

  
Komentář ze dne: 20.12.2008 12:23:03     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - VAKUUM (@)
Titulek: Re:
Blbost???Děláš si legraci??Vždyť je to super věcička, já je mám doma taky a fak šlapou perfektně-akorát jak už někdo upozornil ten jednocestnej usměrňovač pro CMOSy je fakt děs...vždycky mi po čase odešel oscilátor-takže jsem musel měnit krystal a 4060...pak mě to ale napadlo-dal jsem tam můstek jako ten kolega co to tu psal a už jdou skoro rok bez problému.

Ještě není špatné dát na primár trafa kondenzátor 10-33nF/ 400V-kvuli odrušení brumu ze sítě, a seknudár proložit tlumivkami-ale to už není nutnost...to jsou jenom síťové filtry, které to opravdu odfiltrují od všeho rušení...

    
Komentář ze dne: 02.04.2009 13:34:51     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - nevique (nevique@seznam.cz)
Titulek: Re: Re:
Zdravím, po opravení chyb ve schématu jsem se nechal inspirovat tím, že jste tam dal můstek, ale to mě dovedlo do průšvihu. Násobič mi místo 192V dává pouze 90V a tím pádem se mi digitrony vůbec nerozsvítí. Laboroval jsem se zapojením můstku, ale nedaří se mi. Prosím potřeboval bych přesně vědět jak ten můstek zapojit, protože mě už došla fantazie.

Děkuju za odpověď

      
Komentář ze dne: 02.04.2009 23:50:56     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Absence můstku a jednocestné usměrnění zde má své opodstatnění. Nechtěl jsem zem digitronů a zem CMOS obvodů mít ničím oddělenou. Zařazení můstku přináší komplikace, očekával jsem je a proto volil pouze jednocestné usměrnění, které však chod hodin ani životnost dle vlastních zkušeností, nijak pozorovatelně neovlivňuje.

Nemám zkušenosti s tím, jak to dopadne s můstkem. Vím pouze to, že dioda bude při jedn. cest. usm. logicky více zatížena, ovšem při minimálním odběru v řádu miliampérů to není nic, co by konstruktéra mělo vzrušovat.


        
Komentář ze dne: 03.04.2009 00:12:05     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
No a ještě k tomu odcházení krystalu. Doba jeho životnosti je nepřímo úměrná době jeho pájení. Já si taky užil vadných krystalů při testování závěrečného modelu. Ale experimenty a konzultací s návrhářem IO ve Francii, Vratislavem Michalem, jsem došel k praktickým výsledkům. Pájení s teplotou nad 350 stupnů je přímo hazard. Někdy hodiny odejdou po minutě, jindy klidně po dvou týdnech. (Asi tři měsíce se ditribuce hodin zadrhla na tomto problému a pokaždé jsem vylítl z kůže, pokud tato situace nastala znova.) Jeden z posledních zapájených krystalů byl pájen pouze půl sekundy jeden vývod za teploty 300 stupňů, pak minuta přestávka pro vychladnutí a opětovné zapájení druhého vývodu. Takto zapájený krystal je v pořádku již druhý rok ve dvou verzích - druhý prototyp a vzorek, který je na fotografiích. Spojistost s jednocestným usměrněním se mi nepozdává. Když se podíváte na napájení CMOS na osciloskopu, zvlnění za stabilizátorem, věřím, nenajdete.

Jinak hodiny byly před 14 dny vyprodány a další série se již nechystá. Byly bezesporu nejpopulárnější a nejdiskutovanější stavebnicí. Ač měly být poslední v tipácké stavebnicové řadě, tak její úspěch mediální i komerční zajistil pokračování série stavebnic až do čísla PT040! Můžete se tak těšit na spoustu dalších zapojení. A věřím, že se opět najdou takové hity, jako jsou digitronové hodiny. (Bohužel už se ve většině případů bez alespoň skromné účasti PIC či Atmel neobejdeme).

K roku 2010 by měl vyjít oficiální katalog stavebnic (obsahující návody, zkušenosti stavitelů, příklady reálné aplikace).

Naše řada PT má prodejní úspěch, ale zatím se snažíme věnovat převážně vývoji. Propagace několikaletého úsilí teprve nastane. Obávám se totiž, že kdybychom výrazněji stavebnice propagovali již nyní, nebudeme stíhat vůbec vývoj (už teď příprava stavebnic pro odbyt zabírá většinu času).

Jsem rád za to, že jsem dostal možnost zavést v tomto světě zcela jiný přístup. Otevřené dokumentace a snad také kvalitní a garantovaná zapoj

  
Komentář ze dne: 09.03.2009 20:53:52     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - big.jedla (big.jedla@seznam.cz)
Titulek: dvě chyby
Ahoj, stavěl jsem podobné hodiny ale i se sekundami a navrhoval jsem vlastní DPS. Inspiraci jsem bral ze zde uvedného schématu a chtěl bych upozornit na dvě chyby které se ve schématu nachází... kdyby někdo chtěl dělat to co já a okopíroval si ty chyby byl by asi dost překvapen.

takže:
1. u integrovaného obvodu 4060 se jako výstupní signál pro další čítač bere výstup Q14. Tento výstup má však impulzy 1/2s... ne jak autor článku popisuje 1/8. Správná délka je čtyřikrát menší to znamená na výstupu Q12.

2. Diody D10 a D11 které zajišťují vynulování hodiny když nastane čas 24:00:00. Tak jak je to ve schématu by to oprvadu ale opravdu nešlo. Autor opět má funkce popsanou správně. Nicméně obě diody jsou jsou zapojeny ve špatné polaritě...

zajímavé je, že chyby které jsou ve schématu už v osazovacím plánku nejsou...

Přeju hodně zdaru všem, kteří budou tyto hodiny stavět!

    
Komentář ze dne: 09.03.2009 23:23:25     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: dvě chyby
Ano, je to tak. Všiml si toho jeden z prvních pozorných zákazníků, návody ve stavebnicích a ten co byl v Praktické elektronice jsou v pořádku. Ale na úpravy internetové verze už nezbývá čas, a tak jsem se spoléhal, že si vyrobí tento spoj a nakonec si chyby ve schématu méně hloubavý bastlíř nepovšimne.

      
Komentář ze dne: 05.05.2009 09:53:35     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - digitron (digitrontube@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: dvě chyby
Páni tak těhle drobných hcybiček jsem si ani nevšiml. Každopádně hodiny mám již téměř rok a nejsou s nimi sebemenší problémy. Jen jsem do nich použil dovucestné usměrnění-jenm tak pro jistotu někdo tu psal, že se to s jednocestným sekalo...no jistota je jistota, přecijenom dvoucestné usměrnění je lepší. Místo kondenzátoru 1000uF/35V jse dal jen 100uF/40V aby do stabilizátoru nešlo moc vysoké napětí. I tak se tam vyskytuje cca 33V na vstupu do té 7809...ale jinak je to moc hezká stavebnice, opravdu povedená.

Komentář ze dne: 22.12.2008 13:43:47     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - UB1 (frantisek.stefanec@seznam.cz)
Titulek: loool
... hustý :-) ..... (Zbytek komentáře pro hrubé pohrdání češtinou vymazán, jsme snad v literárním magazínu, nebo ne? Hill)

Komentář ze dne: 18.05.2009 16:20:37     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vladan (kunka.v@seznam.cz)
Titulek: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Dobrý den.
U stavebnice Vašich hodin mi odchází krystal.
U prvního jsem si řekl, že jsem ho přehřál, tak jsem vytáhl z funkčního vraku hodin jiný a schválně jsen ho pájel v kleštičkách. Po zapnutí hodiny běžely, ale při pokusu o doladění krystalu opět praskl. (ten zvuk jsem slyšel i u toho prvního).
Myslím si, že se vynecháním ochranného odporu krystal přetěžuje. Postavil jsem řadu hodin z 4060kou jako zdrojem, a u všech byl použit ten odpor a krystal neprasknul nikdy.
Doopravdy jsem slyšel slabé křupnutí, které vyšlo z toho krystalu a potom se hodiny zastavily.

  
Komentář ze dne: 18.05.2009 19:48:23     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Ano, ten zvuk znám - a přímo to souvisí s přehřátím. Dodržte popisovaný postup pájení. Odvod tepla Vám pomůže minimálně.
Stačí přehřát při pájení a pak je jen otázkou sekund, či minut, kdy dojde k tomu kouzelnému lupnutí (vyjímečně k tomu dojde až za pár dní). Pokud budete s pájením opatrný, krystal už Vám nepraskne. Budiž Vám důkazem stovky fungujících a neupravených konstrukcí.

    
Komentář ze dne: 18.05.2009 20:02:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vladan (@)
Titulek: Re: Re: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Dodal jsem ochranný odpor 2K2. Inspiroval jsem se na
http://tc-pipa.wz.cz/hodiny.html
A pro sichr jsem nakoupil do zásoby 3 nový krystali. Z prvním tady laboruju a zatím přežil. Krystaly nepřehřívám, na naletování mi stačí půl vteřiny na každý vývod (povoleno je max 5S podle datasheetu) Kdysi jsem stavěl LED hodiny ze stejnou základnou a z krystalem jsem se s prominutím nesral. Vypájel jsem ho z nástěnných hodin a použil. Funguje do dneška. Pokud se přetíží krystal, rozkmitá se natolik, že se rozsype. Navíc z ochranným odporem se zvýší přesnost (souvisí to z vazbou).

Sám jsem viděl, jak vypadá ten výbrus, je ve tvaru ladičky.

      
Komentář ze dne: 09.07.2009 07:47:49     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Cherokee007 (Cherokee007@gmail.com)
Titulek: Re: Re: Re: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Dobrý den, mohl byste mi říct kam jste dal ten odpor 2K2? Včera od 14 hodin mi tyto hodiny běželi a večer při dolaďování kap. trimrem jsem slyšel takové tiché prasknutí a hodiny stojí. Tak to chci udělat nějak aby ten krystal hned neodešel. Pájel jsem jej tak max. půl vteřiny. Nebo co mám udělat ještě jiného, aby h ho ochránil. Děkuji

        
Komentář ze dne: 09.08.2010 12:38:59     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Ice (a.remes@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Dobrý den
mně to běží v pohodě teda sice až na druhý pokus ale to bylo tim že jsem měl nekvalitní kristal s činy je lepši si pozišťovat od kud jsou ted jsem tam dal krystal z německa a nemam vubec žadny problem... a o tom že krystaly z německa jsou i přesnějíší ani nemluvim..... a zase takovy rozdil cenový to neni daji se koupit za 10,-Kč

Komentář ze dne: 19.05.2009 22:23:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - WEX (wexova@seznam.cz)
Titulek: hodiny
Pěkný článek i konstrukce. Já jsem asi před dvaceti lety koupil ve výprodeji 6ks ZM1040 po 2Kčs za kus - dnes se biju do hlavy, proč jsem jich nekoupil sto! Teprve nedávno jsem z toho postavil hodiny s těmi "nejklasičtějšími" součástkami 7490, 7493, 7400 a 74141. (Tak, jak jsem to plánoval před dvaceti lety) Pouze časovku mám s 4060. Jak čtu problémy s krstalem, mám štěstí, že jsem o problémech s pájením nic nevěděl a tak ho pájel beze strachu trafopájkou. Oscilátor běží už skoro dva roky bez problémů. Hodiny se rozejdou asi o 2s za měsíc.
[odkaz]wexova.sweb.cz/historie/hodiny.htm[/odkaz ]

  
Komentář ze dne: 12.06.2009 19:50:29     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - digitronmaster (@)
Titulek: Re: hodiny
Krásný tak takovýhle hodiny se starou TTL logikou teď dělám taky...dps jsem musel pořešit fotocestou, protože je oboustranná a ručním malováním spoje bych to asi netrefil...

Ale jsem rád že se našel aspoň někdo, kdo to i v dnešní době staví z klasických součástek a ne z procesorů.

Komentář ze dne: 20.05.2009 22:21:23     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vladan (kunka.v@seznam.cz)
Titulek:

Hodiny fungují po dosazení omezovacího odporu s odchylkou 1S za 2 dny. vyhlazovací kondenzátor pro napájení elektroniky jsem vyměnil, neboť jsem měl zřejmě zmetka a po dvou dnech bylo vidět vydutí vršku.
Dále se mi nafoukly dva kondenzátory v násobiči, ale to byla má chyba, protože jsem měl přepólovanou 1 diodu (stejně se divím, že to fungovalo, stejně jsem je vyměnil všechny za Jamicony). Plošňák přesto, že je upraven profi, doporučuju lehce přebrousit tvrdou gumou a lehce pájecí místa potřít tavidlem (kalafuna v lihu, nebo profi pájecí voda na elektroniku). Každopádně přemýšlým, do jaký krabičky to hodím, protože holý to nechávat nechci. Ale i tak to vypadá moc hezky.

Komentář ze dne: 22.05.2009 22:48:34     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Kuňas (@)
Titulek: Na C10 je vyšší napětí, než 35V
Kondenzátor C10 (1m/35V) vyměnit za typ z vyšším provozním napětím (je na něm v mým případě 38V) Za tři dny provozu se trochu vydul.

Komentář ze dne: 31.05.2009 20:17:10     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Cherokee007 (Cherokee007@gmail.com)
Titulek: Plošný spoj s dokumentací
Kde na stránkách tipa.eu je k zakoupení plošný spoj s dokumentací k této stavebnici?

  
Komentář ze dne: 01.06.2009 05:59:51     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Hill] - Hill
Titulek: Re: Plošný spoj s dokumentací
Stavebnice byla z nabídky vyjmutá, ale pořád lze ještě poslat mail nebo si tam zavolat.

    
Komentář ze dne: 04.06.2009 23:13:39     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Aldebar] - Aldebar (p.sintak@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
Ale odpověděli mi, že nic takovéhom jako desku s plošnými spoji nemají.

      
Komentář ze dne: 05.06.2009 05:33:41     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
Plošné spoje budou, dnes by měly dorazit od výrobce. Sekce stavebnice a moduly je autonomní úsek včetně oddělené webové prezentace http://stavebnice.tipa.eu - pokud Vám odpoví přímo na skladě, tak Ti pouze mohou říci co mají či co ne. Dotazy, které pošlete poštou, jsou nám většinou přeposílány a řešíme je už my.

        
Komentář ze dne: 18.06.2009 06:51:23     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Aldebar] - Aldebar (p.sintak@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
A prd je. Žádné desky doteď v nabídce tipa, ani na sránkách Vaculy nejsou. Dávám si ji vyrobit u jedné firmy. Pokud někdo budete chtít ušetřit na předloze, dejte vědět na mail, předám vám kontakt.

          
Komentář ze dne: 18.06.2009 12:03:04     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
Na eshopu by měly být do pondělí. Bohužel se mi do původních plánů být ve společnosti přimíchala nahrávání desky. Zítra už mám volno, tak vše zařídím. Desky objednané jinde budou bez potisku a asi i bez navrtání. DPS je uveřejněn pouze pro bastlíře, práva na komerční výrobu jsem nikomu nedal. Pokud chcete originály, vyčkejte nejdéle do úterka (nemůžu totiž příliš ručit za rychlost naskladnění a zveřejnění na eshopu) a hledejte na www.tipa.eu pod označením PT029.

S pozdravem
Richard Vacula

            
Komentář ze dne: 19.06.2009 07:30:53     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Aldebar] - Aldebar (p.sintak@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
Omllouvám se tedy, myslel jsem, že jde o nějaký šum, vzhledem k tomu, že v tipě nereagovali na mé maily. Počkám tedy na originální desky.

              
Komentář ze dne: 23.06.2009 10:52:17     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Plošný spoj s dokumentací
DPS již v prodeji: http://www.tipa.eu/cz/produkt/09810576-stavebnice- t-plosny-spoj-pt029/


(pokud je v odkazu někde mezera, tak ji umažte při kopírování do panelu prohlížeče...)

Komentář ze dne: 26.06.2009 22:19:31     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vladan (@)
Titulek: zkušenost po delší době provozu
Dnes jsem vyměnil filtrační kondenzátor za nový (starý byl nafouknutej jako žárovka) a probitý trand T24 (svítila mi stále 7). Trand měl svod kolektor - báze. Dále jsem vyměnil transformátor za typ, který dává místo 2 X 12V typ co dává 2 X 9V. Napětí na filtračním kondu kleslo na 30.5V, což je v přijatelných mezích. Krystal je stále původní, i když jsem dodal ochranný odpor. Úchylka je tak 3 sekundy za tejden..

Komentář ze dne: 23.08.2009 17:44:22     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Eddie (@)
Titulek: Krystal
Zdravím, na těchto hodinách jsem spálil asi už 6 krystalů, nejdéle mi jeden vydržel den a půl, ty ostatní odešly tak vteřinu po zapnutí, šlo slyšet slabé lupnutí. Zkoušel jsem už snad všechno, ochranný rezistor, pájení za co nejnižší teploty, bez výsledku. Poradí mi někdo?

  
Komentář ze dne: 24.08.2009 14:16:31     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Harr (Harr@atlas.cz)
Titulek: Re: Krystal
Odpovídám protože Histes je momentálně mimo republiku a užívá si dovolené. Vím, že tu už řeč o krystalu byla, tzn. pouze kopíruji to, co už se řešilo.
Komentář ze dne: 18.05.2009 16:20:37 Reagovat Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vladan (kunka.v@seznam.cz)
Titulek: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Dobrý den.
U stavebnice Vašich hodin mi odchází krystal.
U prvního jsem si řekl, že jsem ho přehřál, tak jsem vytáhl z funkčního vraku hodin jiný a schválně jsen ho pájel v kleštičkách. Po zapnutí hodiny běžely, ale při pokusu o doladění krystalu opět praskl. (ten zvuk jsem slyšel i u toho prvního).
Myslím si, že se vynecháním ochranného odporu krystal přetěžuje. Postavil jsem řadu hodin z 4060kou jako zdrojem, a u všech byl použit ten odpor a krystal neprasknul nikdy.
Doopravdy jsem slyšel slabé křupnutí, které vyšlo z toho krystalu a potom se hodiny zastavily.


Komentář ze dne: 18.05.2009 19:48:23 Reagovat Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Digitální hodiny - problémy z krystalem
Ano, ten zvuk znám - a přímo to souvisí s přehřátím. Dodržte popisovaný postup pájení. Odvod tepla Vám pomůže minimálně.
Stačí přehřát při pájení a pak je jen otázkou sekund, či minut, kdy dojde k tomu kouzelnému lupnutí (vyjímečně k tomu dojde až za pár dní). Pokud budete s pájením opatrný, krystal už Vám nepraskne. Budiž Vám důkazem stovky fungujících a neupravených konstrukcí.

    
Komentář ze dne: 24.08.2009 18:45:14     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Eddie (@)
Titulek: Re: Re: Krystal
Nepájím poprvé, krystal určitě nepřehřívám, a nezdá se mi to zapojení krystalu přímo mezi vývody 10 a 11 bez ochranného rezistoru, zkusím si s tím ještě trochu pohrát, ještě že ty krystaly nejsou drahé :)

Komentář ze dne: 25.11.2009 10:11:17     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak (rampa.mekkvak@gmail.com)
Titulek: ZM1040
dá se toto zapojení použít i s digitrony zm1040? koukal sem do datasheetu, mají taky 13 pacek a asi i se stejným uspořádáním... díky, rampa

  
Komentář ze dne: 25.11.2009 16:09:51     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: ZM1040
Tak porovnej kromě nožek např. anodové napětí a pak se rozhodni - jsi k cíli blíž než já, protože už sis sehnal oba datasheety...

    
Komentář ze dne: 25.11.2009 16:32:43     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak (rampa.mekkvak@gmail.com)
Titulek: Re: Re: ZM1040
datasheety sou hned, např tady: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/V600/Z M1040-tesla/zm1040-tesla.htm

a já mam 573ky: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/z573m/ z573m.htm

-řelk bych, že bude asi jen potřeba jiný odpory k těm 1040kám, protože trošku víc žerou... ale musím je napřed sehnat..

      
Komentář ze dne: 30.11.2009 09:24:07     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak
Titulek: krystal
hm, zkoušel sem poladit kondík u krystalu večer, abych trochu přibrzdil čas a ráno koukam, že cibule stojí na 1:09, takže po ladění kondíku uběhlo cca 3 hodiny a nejspíš šel krystal do křemíkovýho nebe...

        
Komentář ze dne: 02.12.2009 12:09:51     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: krystal
Další turbopáječ. A já budu muset donekonečna říkat - ano, je to skutečně tím, že jste krystal při pájení přehřáli. Protože stejný generátor používáme do dalších 3 typů hodin a bez jakýchkoli problémů - pochopitelně, pokud mám teplotu hrotu 350° a pájím třeba 2s jednu nožku, už nemůžu počítat s tím, že to vydrží víc jak týden provozu.

          
Komentář ze dne: 03.12.2009 17:52:38     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak (@)
Titulek: Re: Re: krystal
jenomže krystal šlapal celej týden a pak když sem opřeladil za chodu krystal, tak se po třech hodinách odebral pryč... to se mi nezdá jako náhoda...

            
Komentář ze dne: 03.12.2009 21:48:11     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Re: krystal
Větší roli bude mít teplota pájení - my si s tím při vývoji taky užili. Nesmíš v tom hledat jiné příčiny, nebo se zblázníš. Nakonec jsme zkusili zapájet 20 krystalů s různou teplotou hrotu. Ty co byly pájeny do těch cca 300 stupňů běží už dva roky. 300 - 350 - odcházely po jednom dni až po týdnu, někdy i 14 dní.
A 400 stupňů - po pár sekundách, minutách až do cca 3 hodin. Souvislost by to mohlo mít, pokud by ti sjel šroubovák a ťuknul bys do krystalu...

              
Komentář ze dne: 20.12.2009 22:29:29     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikov (ikov@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: krystal
No taky my odchazeji krystaly...Pouzivam z desek mobilnich telefonu a je zajimave ze tam muzu krystal pajet horkovzdusnou stanici a nikdy nic nepraska ale v hodinch leti jeden za druhym....Dale jsem upravil zapojeni vymenou stalizatoru z 9 na 10 protoze pri 9V jemne vybiji baterii a pouzivam stredni vyvod z trafa pro napajeni logiky a tim padem se stablo skoro nehreje a nenafukuje filtracni kond.Chtelo by to opravdu tu konstrukci lepe dotahovat -jde prece i o spotrebu jede to nonstop...

Komentář ze dne: 03.12.2009 17:39:01     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - LDS
Titulek: DPS
Dobrý den,

je možné ještě někde koupit plošný spoj s potiskem a maskou ? V Tipě už je nemají skladem..

Děkuji

  
Komentář ze dne: 03.12.2009 21:40:03     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: DPS
To, že není skladem, je dáno pouze tím, že o DPS zpočátku nebyl příliš velký zájem a teď před Vánoci se během dvou týdnů vše prodalo - ovšem doba výroby je jeden měsíc... DPS jsou již vyrobeny, zítra je vyzvedáváme u dodavatele a v pondělí budou doručeny do skladu. Stalo se zkrátka to, že skladové zásoby nevydržely tak dlouho, jak jsme očekávali - a to i přesto, že jsme spoje zadali k výrobě ještě preventivně dřív, než by za normálních okolností bylo třeba. Já nemůžu nakupovat věci příliš do zásoby, zároveň máme zákaz, aby něco nebylo skladem - ovšem vybalancovat to při úvaze, že připravit něco trvá i dva měsíce, je v případě náhlých změn prodeje problém (jinak zajišťujeme předem dle statistik a odhadu, kdy asi bude stavebnice na posledních kusech).

    
Komentář ze dne: 04.12.2009 09:56:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak (@)
Titulek: Re: Re: DPS
jé, to je super, že budou nadále...

p.s. k tomu krystalu, když odpojím hodiny od napájení a přeladim krystal a pak je opět uvedu do chodu, krystal drží v pohodě... jestli třeba tím, jak se ladí za chodu, se nerozkmitá a pak vylítne...???

      
Komentář ze dne: 04.12.2009 12:30:28     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Re: DPS
Dochází k minimální změně kapacity, nemělo by tomu krystalu nijak uškodit...

Komentář ze dne: 22.12.2009 10:29:31     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - davijan (jananam@seznam.cz)
Titulek: ZM1082T
Nesehnal jsem Z574M. Mám ale několik Tesla ZM1082T. Tož je možné je použít? Musím změnit hodnoty některých součástek?
Dík, David.

  
Komentář ze dne: 22.12.2009 11:55:13     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: ZM1082T
Koukněte do datasheetů a porovnejte. Důležité je anodové napětí, které však lze v určitém rozsahu regulovat přímo elektronikou zapojení těchto hodin (onen trimr ve zdrojové části). Ale myslím si, že vlastnosti tohoto digitronu zase tolik odlišné nebudou a určitě to s nimi postavit půjde. Jen porovnejte parametry, na srovnávání v datasheetech teď bohužel nemám čas. Snad se časem dostanu k tomu, abych vypsal všechny ekvivalenty použitých digitronů a případnou změnu součástek. Ale teď máme spoustu práce se zcela novými zapojeními jiných věcí (USB externí zvuková karta s optickým vstupem i výstupem, termostat atp...)

  
Komentář ze dne: 22.12.2009 12:45:06     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - davijan (jananam@seznam.cz)
Titulek: Re: ZM1082T
Děkuji. Naskenoval jsem datasheet pro ZM1082T

http://www.ulozto.cz/3387154/zm108 2t.pdf

    
Komentář ze dne: 05.01.2010 15:23:18     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: ZM1082T
Bohužel vždy když to chci stáhnout, tak je překročen počet free slotů :-). Kdyžtak mi to pošlete na magazin (zavinac) postreh.com

      
Komentář ze dne: 19.01.2010 20:10:19     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - davijan (@)
Titulek: Re: Re: Re: ZM1082T
Poslal jsem vám ten datasheet. Bude potřeba něco upravit? Dle mě jsou tyto teslácké digitrony ekvivalentní k Z574M. Děkuji.

        
Komentář ze dne: 11.06.2010 18:25:44     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: ZM1082T
Dostal jsem se k tomu až teď... Ano, ZM1082T jsou plně kompaktibilní.

Komentář ze dne: 23.12.2009 14:47:12     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - DJ (@)
Titulek: Kapacitní trimr
Zdravím. Lze v zapojení použít kapacitní trimr 5,5-65PF.
http://www.gme.cz/cz/index.php?product= 124-012
Přeju všem pěkné svátky!

  
Komentář ze dne: 23.12.2009 14:49:14     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - (@)
Titulek: Re: Kapacitní trimr
[odkaz]http://www.gme.cz/cz/index.php?product=124- 012[/odkaz]

    
Komentář ze dne: 23.12.2009 16:45:07     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Kapacitní trimr
Pokud sedí rozteč vývodů, tak ano...

      
Komentář ze dne: 04.01.2010 18:13:35     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - DJ (@)
Titulek: Re: Re: Re: Kapacitní trimr
Tak mi přišel ten trmimr, ale vývody nesedí, jsou dále od sebe. Musí se použít trimr pr.8mm 7.1x3.5mm

        
Komentář ze dne: 05.01.2010 15:21:21     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Kapacitní trimr
Proto je lepší se ujistit přímo v prodejně - ty rozteče u trimrů jsou všelijaké. A protože jsem nechtěl poradit špatně, zmínil jsem tu podmínku - pokud sedí rozměry...

Komentář ze dne: 31.12.2009 11:57:37     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - holandan26 (holandan26@azet.sk)
Titulek: digitrony ZM1040
cawce
chcem sa spitat ci niekto nevie ako su priradine cisla na vyvody digitronov typu ZM 1040. odpoved mi poslite na e-mailovu adresu
Ďakujem

  
Komentář ze dne: 01.01.2010 00:59:30     Reagovat    Nový komentář
Autor: [Hill] - Hill
Titulek: Re: digitrony ZM1040
Z katalogu Tesly to skenovat nebudu, rychlejší to bylo najít na internetu: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/V600/Z M1040-tesla/zm1040-tesla.htm

    
Komentář ze dne: 07.04.2010 14:21:46     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Vi-Fo (franc@tecomat.cz)
Titulek: Re: Re: digitrony ZM1040
Zdravím a zároveň mohu nabídnout TESLA digitrony ZM1040 a ZM1080T. Jsou nové a některé v originálních krabičkách.
Kdyby byl zájem, tak na e-mail: franc@tecomat.cz
S pozdravem Vítek.

Komentář ze dne: 05.01.2010 10:51:56     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Lojza (@)
Titulek: Zdroj
Zdravím. Zbastlil jsem podle návodu zdroj, na výstupu na prázdno je 37V. Není to přeci jenom příliš?

  
Komentář ze dne: 05.01.2010 15:08:33     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Histes (@)
Titulek: Re: Zdroj
Bohužel z toho trafa leze daleko víc, než je jeho jmenovité napětí. Jinak by tam bylo cca 30V. Ale přes stabilizátor jdou minimální proudy, takže to vydrží - ale filtrační kondenzátor je lepší použít na vyšší napětí.

  
Komentář ze dne: 11.01.2010 23:55:20     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikov labs (@)
Titulek: Re: Zdroj
Doporucuji pouzit trafo na mensi napeti treba 2x9v a prostredni vyvod pouzit pro napajeni logiky--ono napajet 9V stablo skoro 40V mu nedela dobre....Dale jsem po pokusech zjistil ze po pouziti ochranneho odporu a vymene kondu 6n8(proc takova hodnota...?)za hodnotu cca 18p(dle krystalu) krystaly neodchazeji.Staci se podivat na katalogove zapojeni 4060.Proste jsem vybrakoval Xtal is odporem a kondem z desky N5110 a je(horkovzduskou takze jsem ten..turbopajec...:-))) )

    
Komentář ze dne: 12.01.2010 00:03:58     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Zdroj
Jestli máte pravdu, tak si zasloužíte odměnu za vyřešení tohodle problému... Nám na prototypu zapojení s 18p nefungovalo. Ale možná byla bota někde úplně jinde tehdy... a použili jsme 6n8 (který využíval jiný konstruktér se stejnou časovou základnou...)

      
Komentář ze dne: 12.01.2010 19:31:35     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Zdroj
Odpor pouzit 350k a 18p.Katalogove zapojeni....Krystaly jsou standartne pripojeny vevnitr pripajenim takze by na pajeni nemely byt haklive.Standartne s tim pracuji v mobilech a tam se to paji horkovzduskou a rozhodne dele nez 5s a neumiraji.Dle mne jsou krystaly pouzitym zapojenim pretezovany a mechanicky se ulamuje tykadlo ladicky.Pokud Vam ty stavebnice jedou bez vetsich problemu tak budte rad -ja jsem na tom pohrbil cca 10xtalu -pouzity i nove z GM - pajeno mikropajkou co nejkratsi dobu a drive pozdeji KO.Jeste tomu chybi alespon tlacitko pro reset citace sekund aby bylo mozne hodiny presne nastavit.....Respektive DCF by tomu sedlo....

        
Komentář ze dne: 13.01.2010 22:51:48     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - DJ (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Zdravím. Mám také s krystalem problémy. Nemůžete prosím popsat přesně pro mě jako laika, jaké úpravy provést?
Např.: Odpor R1 10 Ohmů nahradit za ....., atd.
Děkuji mnohokrát.

          
Komentář ze dne: 14.01.2010 01:32:21     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Zapojeni strana 3-- http://www.fairchildsemi.com/ds/CD%2FCD4060BC.pdf


C1-dle krystalu-ja pouzil 18p
Ochranny odpor R-pouzito 350k --davaji az 680k

            
Komentář ze dne: 20.01.2010 18:07:13     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - davijan (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Chápu ten odpor R správně tak, že se použije místo 1M 350k???

              
Komentář ze dne: 23.01.2010 21:02:31     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikov labs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Ne-podivejte se na zapojeni v katalogovem liste.Ochranny odpor vrazujeme seriove s krystalem-tedy v puvodnim zapojeni neni a musime upravit zapojeni pl.spoje.Pokud to neni stale jasne zaslu fot... :-))Upravu jsem realizoval na dalsim kuse a taktez jede bez problemu...Pripadne navrhout reset minutoveho citace-at jde presne nastavit start hodin???

                
Komentář ze dne: 24.01.2010 12:56:32     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - davijan (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Děkuji, pokud máte fotku. Dejte sem, prosím, odkaz.

                  
Komentář ze dne: 28.01.2010 01:09:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Domluvene fotky stahnete zde:

http://rapidshare.com/files/342127446/digh odiny.rar

                    
Komentář ze dne: 17.05.2010 21:10:34     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Martin (marttom@centrum.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Zdroj
Nemáte někdo prosím fotku kam se přesně zapojuje ten odpor?
Už se nedá stáhnout. Moc díky

Komentář ze dne: 15.01.2010 09:37:01     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - rampa.mekkvak (@)
Titulek:
já to nechápu... zapájel sem asi 4. nebo 5. krystal a ten kupodivu drží už asi přes měsíc a to hodiny téměř každý dva dny doštelovávam tim kapaciťákem u krystalu a zatim drží (klep klep), pájel sem ho upájkou.. mám pořád původní zapojení podle schématu, takže bez jiné hodn. kondíku a ochranného odporu...

  
Komentář ze dne: 31.01.2010 20:58:23     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - digitrontube91 (digitrontube@seznam.cz)
Titulek: Re:
Mě ty hodiny jednou s tim krystalem už dva roky - a ani jednou mi neodešel. Nic jsem vtom nepředělával. Je to navržený dobře a krystal jsem pájel normální trafopájkou :-) po dobu cca 1s prolil jsem cín a dal mu pauzu za chvíli jsem udělal totéž u druhý nožky krystalu a hodiny šlapou na 1. A maj rozkmit asi 2s na tejden takže nic neřešim.

Všechny ty závady krystalů jsou opravdu způsobený špatným zacházením s krystalem.

    
Komentář ze dne: 02.02.2010 00:53:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re:
No...zkuste v treba v tech hodinach dat jiny krystal a uvidite.Mne taky krystal jel treba mesic ale pri snaze o dostaveni zkolaboval.A nejsem dle prispevku sam-po uprave se toto na dvou kusech jiz neopakovalo-jde o katalogove zapojeni.A tyto zavady opravdu nejsou zpusobeny jenom spatnou manipulaci-pajet umim a mel jsem prilezitost tech krystalu vymenit celkem dost a to vcetne ultra rychleho pajeni.

Komentář ze dne: 22.03.2010 16:05:46     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - marttom (marttom@centrum.cz)
Titulek: Jaké součástky
Dobrý den, nemůže mi prosím nějaká dobrá duše poradit, jaké součástky mám koupit? Seznam z návodu jsem četl, ale nějak z toho nejsem moudrý, a kde bych je sehnal?
Dík moc

Komentář ze dne: 29.03.2010 14:56:05     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Cobra (xxxnxxx@seznam.cz)
Titulek: Tesla ZM 8010T
Ahoj,
sehnal jsem si tyhlecty digitrony Tesla ZM 8010T a chtel bych se zeptat jestli se dají použít do této konstrukce bez nejakého jejího upravování.
dik moc :-)

Komentář ze dne: 17.04.2010 15:24:07     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Michal (michal459@centrum.cz)
Titulek: Digitrony Z573M
Dobrý den.Sehnal jsem si nové digitrony Z573M,6 kusů.Lze je bez úprav zapojení použít ? Dále bych měl dotaz,zda byste mi mohl zaslat kompletní seznam součástek,které jsou potřeba ke stavbě hodin.Budu si totiž kupovat plošný spoj z tipa.eu a při té příležitosti bych si k němu objednal i součástky.Transformátor a kryt zdroje si objednám z GM electronic.Děkuji.

Komentář ze dne: 28.04.2010 21:52:38     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Kuňas (kunka.v@seznam.cz)
Titulek:
Pane Richard, proč neustále poukazujete na špatné zacházení z krystalama, když to není pravda. Vy to možná víte, možná ne, ale těchto "hodinkových" ladičkových krystalů se vyrábí mnoho druhů. Některé snesou větší výkon, některé menší.
Nevím, jak u Vás probíhala kompletace stavebnic, ale co se týká trimru, musel jsem ho zapájet na vejšku, jinak by se tam nevlezl. Takže podle mě se to nakompletuje tím, co je po ruce. Faajn, to beru, ale protože šutry se nijak neznačí, tak není danný, jakej přesně 32768Hz krystal tam je. Každopádně s odporem 2K2 hodiny chodí a krystal snese přelaďování. Trafo vyměňte za 18V (2X9V) a hodiny budou věrně sloužit..

  
Komentář ze dne: 28.04.2010 22:00:40     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re:
Hodiny věrně slouží i v navržené konfiguraci. Krystaly jsme dodávali kvalitní, aby tuto zátěž vydržely.
Trimr se dodával přesně takový, jaký je na fotkách i zapsaný v rozpisu součástek. Tedy konstrukčně navržený na výšku.

Jednalo se o jedinou sérii, pochopitelně bychom volili pro druhou sérii trafo 2x9V (protože reálně z čínského kohouta poleze 2x12V i po zatížení). To je ovšem více problémem součástkové základny GME, kde neuvádějí zrovna u těchto traf reálné parametry, které se od těch natištěných výrazně liší. Násobič byl navržen pro zapojení trafa 24V. S kvalitním toroidem takové přepětí na stabilizátoru není. Ovšem i v konfiguraci s čínským trafem zařízení funguje již 3. rok bez přestávky - tedy model, který vidíte na fotografiích.


    
Komentář ze dne: 28.04.2010 22:05:05     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re:
Ještě dodám, že je pravdou, že přehřátí krystalu vede k jeho snížení životnosti a odolnosti. Nerozumujte, co je pravda a co ne a raději si prostudujte datasheet hodinového krystalu, který prodává GME (to byl dodavatel tohoto krystalu). I v něm se uvádí, při jaké teplotě můžete jakou dobu krystal pájet. My si v dokumentaci nevymýšlíme, pouze uvádíme fakta. Howg.

    
Komentář ze dne: 30.05.2010 15:01:27     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re:
Je samozrejme ze se vyvoj neobejde bez chyb ale proc je nepriznat uzvatelum?To zapojeni krystalu je nestandartni a neni problem ho upravit a ne svadet vse na pajeni-a ano katalogovy list jsem si nastudoval a dodrzel s rezervou presto krystal letel jeden za druhym.Dale napajeni lze take upravit nejen trafem ale taky zapojenim-davat na vstup 7805 35V neni dobre jak pro stablo tak pro spotrebu.Momentalne jsem toto zapojeni odlozil a slozil hodiny s menicem a DCF77 rizenim na PIC - neni sice zapojenim retro ale je mensi,neni treba nic nastavovat,napajeni 9V a konstrukcne na montaz do krabicky s lampama ven-pokud ma nekdo zajem poslu odkaz(neni to ma konstrukce) pouze jsem ji castecne modifikoval na SMD

      
Komentář ze dne: 30.05.2010 17:53:13     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re:
Není to až tak nestandardní zapojení krystalu. V minulosti bylo běžné. To, že vyšší zatížení levné čínské kopie nevydrží, je věc druhá.

Byli jsme si vědomi vyššího zatížení a testovali digitronové hodiny, zapájeli mnoho krystalů a sledovali jak se projeví teplota pájení a zdali je jisté, že při rozumném čase pájení i teplotě nebude docházet k odcházení krystalů.

Jednalo se o omezenou sérii 125 kusů stavebnic, z toho 3 reklamace - jednou byl vadný digitron, podruhé někdo vykradl stavebnici cestou a potřetí došlo k opomenutí jednoho tranzistoru při sáčkování. Problémy s krystaly nenastaly. To, že si stavebnici amatérsky stavíte a z dílů, které nejsou takové kvality, aby byly pro tuto konstrukci vhodné, už není naší chybou. V našem zájmu je, aby byli spokojení zákazníci a dodali jsme díly takové, které se nebudou kazit. Nemůžeme už ovšem garantovat úspěšnost amatérské konstrukce na vlastní pěst.

Toto "nestandardní" řešení jsme zvolili kvůli nižším odchylkám - tedy větší přesnosti hodin.

Ano, v případě nových návrhů půjdeme dnes standardní cestou řešení časové základny, protože se ukázalo, že skutečně spousta amatérských stavitelů tento problém měla. Stejně tak jako spousta neměla.

Do budoucna tedy i na nemehla, která neumí zapájet krystal krátce a na nízkou teplotu, budeme myslet. Nemehla říkám záměrně, protože jsme postavili spoustu modulů s touto konfigurací, které běží dodnes.

Co se týče 35V na 7805. Tak znova. Chcete mít složitou, nebo jednoduchou konstrukci? Chcete využít dvou vinutí? Třívodičové propojení se zdrojem? Nebo chcete zvýšit cenu stavebnice o použití DC-DC měniče? Dobře. Ale my chceme dělat zařízení co nejjednodušší. Pokud je něco na hraně, tak dochází k dlouhodobému testování. V případě, kdy pouze napájíte CMOS logiku a máte minimální odběr, si můžete dovolit přivést na 7805 i 40V.

CMOS obvody nejsou žádné retro. Ale je pravdou, že k digitronům patří... Digitrony a mikroprocesor - to je prasárna.

Richard

        
Komentář ze dne: 30.05.2010 21:19:44     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re:
Ta demagogie je otresna ale ctete prosim pozorne...Resit zatizeni krystalu v Cmos obvodu je opravdu zvlastni(mimo jine jste sam napsal ze jste proste pouzily toto zapojeni z jine konstrukce a a tim to bylo dano) krystaly byly nakoupeny i v GM tedy od Vaseho dodavatele cinskych smejdu.Pokud Vam slo o presnost tak jsem testoval oboje a je to na stejno, krom toho v zapojeni chybi aspon tlacitko pro reset sekund takze nastavit to na zacatek minuty je smutny pribeh.Zapojeni s menicem neni urcite drazsi nez s nasobicem- jen cena kondu v nasobici je nekde jinde nez cena celeho menice se soucastkama kolem.Zapojeni stredu vinuti a pouziti jednoho vodice navic je uz opravdu VELMI drahe-ta konstrukce by byla opravdu jiz neprodejna!!!Ze se zbytecne pretezuji obvody a hlavne roste spotreba(trvale napajeneho zarizeni) Vas netrapi - OK.Prasarna je relativni -pro nekoho nedotazena konstrukce, pro dalsiho 4 svaby na cele hodiny s dcf77.Samozrejme je to vec take marketingu holt zajimavejsi je prodat hodiny s hromadou soucastek nez neco s mensi spotrebou,podstane presnejsi a zcela automatickou obsluhou tak aspon punc FUJ FUJ procesorem-chapu....Vase hodiny jsem postavil ve 3 kusech a na 2 resil problem s krystalem takze mam s cim porovnavat jen nechapu Vas pristup kdyz nekdo popise problem a reseni u Vaseho vyrobku.Pro vseobecne porovnani zminovanych konstrukci http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/overkil l_-_a_dcf77-es_nixie_ora.html?pg=2

          
Komentář ze dne: 30.05.2010 21:28:05     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re:
Spatny odkaz sorry...

http://www.hobbielektronika.hu/kapcsol asok/overkill_-_a_dcf77-es_nixie_ora.html


htt p://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/109/ snap.jpg


Sice z Led ale pro info:

http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolaso k/files/109/snap.jpg

            
Komentář ze dne: 30.05.2010 21:30:39     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Tak jeste jednou ten posledni...

http://www.micro-examples.com/publi c/microex-navig/doc/100-p16f84-led-dcf-clock

              
Komentář ze dne: 30.05.2010 23:55:49     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Díky za názor. V době návrhu těchto hodin však byly DC-DC měniče daleko dražší. A i dnes jsou, ale ne už tolik. Já porovnávám nákupní ceny, ne prodejní, pro koncového zákazníka. Neděláme kupu součástek, snažíme se o konstrukce, které budou pro lidi cenově dostupné.

Nezlobte se, že jsem reagoval poněkud arogantně, ale na téma krystalu už zde bylo řečeno snad vše - jak z naší strany, tak od běžných stavitelů. Takže pro ty, kteří budou mít potíže, naleznou zde spoustu názorů. Nechť si vyberou.

Pro nás jsou digitronové hodiny uzavřenou kapitolou, konstrukcí z roku 2007, jednalo se o jednorázovou akci. Potřebujeme svůj čas věnovat novým věcem. Takže debatu už ponecháme osudu.

Pochopitelně, pokud někdo zakoupí plošný spoj a obrací se přímo na nás, budeme nápomocni.

Richard

                
Komentář ze dne: 31.05.2010 00:11:30     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
Ještě jedno dovysvětlení. Proč kupa CMOS (v našich stavebnicích velmi často) místo jednoho mikroprocesoru.

Naše sekce slouží k podpoře vzdělávání v elektrotechnických kroužcích. Proto jako jedni z mála navrhujeme věci tak, aby byly názorné pro vysvětlení i dětem, jak dané zařízení funguje.

Nevím, jestli máte vůbec nějaké zkušenosti a povědomí o tom, jakým způsobem se elektronika v takových kroužcích učí, ale k mikroprocesorům se děti dostávají většinou nejdříve až na střední škole, spíš až na vysoké.

A za druhé, stavebnici bez mikroprocesoru si postaví nebo koupí daleko více lidí. Většina lidí stále nic neví o jejich programování, většina lidí má odpor k čemukoli, o čem vůbec netuší, jak to vlastně funguje.

Pokud je tato konstrukce tak mizerná, tak je to jednoduché - buď ji nestavte, nebo modifikujte do své verze a pochlubte se ve světě internetu svou vlastní verzí - když ta tipácká je nedotažená. Vždy je co vylepšovat, to nepopíráme. Kdyby se jednalo o kontinuální stavebnici, tak vše na co se zde upozorňovalo, by bylo dávno vyřešeno a i DPS by se vyráběl aktualizovaný. Ale čo bolo, to bolo. Podpora této stavebnice vypršela v roce 2008, nečekejte, že budeme aktualizovat věc, která je pro nás kvůli ceně digitronů mrtvá...

Nejde o to, že byste chtěl pomoci, spíš jste si chtěl rýpnout tím stylem - tohle můžu zahodit, ať žije mikroprocák :-).

Pokud bylo ve vašem zájmu nám pomoci, tak děkujeme, ale znovu opakuji, že se jedná o "mrtvou" stavebnici, která není v distribuci už 2 roky.

Richard

                  
Komentář ze dne: 31.05.2010 08:06:21     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - ikovlabs (ikov@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re:
OK-mne slo jen o pomoc se stavbou a vylepseni konstrukce o nic jineho.Prave pro ten KO stav se stavebnici jsem necekal takovouto reakci spise vstricnost k reseni.Pokud chce nekdo jit dale take nasmerovat na konstrukci kterou jsem prakticky otestoval.Ono s PIC a pod se to AR jen hemzi a to i v zapojenich kde je nahrada skoro 1:1 a to je mozna uz rozezranost ale postavit DCF77 hodiny na NIXIE pomoci 4 IO ma svuj smysl-to zapojeni je proste opravdu jednoduche .Ostatne pro dost lidi je ten black box i ta skupina cmos logik...Menic na zaklade Ne555 a dalsich 10 soucastek.Naprogramovat PIC je jiz take mozne jednoduse pomoci pavouka na LPT...a pro rypaly tam je prostor otukavat program.

Komentář ze dne: 06.06.2010 15:13:34     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - mysak123 (michal459@centrum.cz)
Titulek: Nabizím digitrony Z573M
Dobrý den.Pokud by měl někdo zájem, nabízímdigitronů nové digitrony Z573M.Jedná se o 6 kusů.Od typu Z574M se liší pouze polohou desetinné tečky.Co se týče elektrických parametrů, ty jsou naprosto shodné s typem Z574M.Kdo bude mít zájem, ať se mi prosím ozve.Nashledanou.

Komentář ze dne: 11.09.2010 21:04:02     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - naff (@)
Titulek:
Dobrý den, mohu se zeptat kdy bude k dispozici plošný spoj na eshopu? Stále je uveden "na cestě". Díky

  
Komentář ze dne: 15.09.2010 17:39:00     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re:
Je skutečně na cestě... Včera byla dokončena výroba, věřím, že příští týden už spoje budou.

Komentář ze dne: 27.03.2012 15:09:03     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Itron (@)
Titulek: použití Itronu IV-6
Zdravím. Chtěl bych se zaptat, jestli tyto hodiny pojedou i s ITRONY IV-6. Děkuji

  
Komentář ze dne: 19.04.2012 19:47:42     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Hill (@)
Titulek: Re: použití Itronu IV-6
Hodiny pojedou normálně, výstupy čítačů poskytují signály v kódu BCD.
Ale dekodér zobrazení budou potřebovat jiný: v digitronu má každá číslice vlastní vývod, který musí tranzistor spojit s kostrou, aby se číslice rozsvítila. Tedy potřebuje kód 1 z 10, což je realizované tím diodotranzistorovým polem.
Itron je sedmisegmentový, v něm se číslice skládá - pro jedničku svítí dva segmenty, sedmička potřebuje rozsvítit segmenty tři, čtyřka je složená ze 4 segmentů, pro dvojku, trojku a pětku jich musí svítit vždy pět, šestka, devítka a nula jich potřebují vždy šest, osmičku tvoří všech sedm.
Tedy itron potřebuje kód 1-7 ze 7. Navíc mu musíš spínat plus (asi 18-25V) na anody segmentů.
Jde to například pomocí integrovaného dekodéru D147 nebo D148 (7447, 7448, 4511, 4056) a jím ovládat spínače anod jednotlivých segmentů.

    
Komentář ze dne: 04.06.2012 18:18:14     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Snipp (rockforrock@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: použití Itronu IV-6
Nevim jestli jsem Vaši reakci na dotaz ohledne itronů u těchto hodin dobře pochopil, ale tyhle hodiny s itronem nepujdou ani náhodou. Za prvé segmenty itronu reagují na kladné napětí - zde je spínán GND takže se i tron nerozsvítí. Obvod 4017 je čítač a dekodér 0-9 v jednom takže to taky nepujde. A co se napájecího napětí itronu IV-6 týče, scítí solidně již při 12V. V praxi to znamená , že pokud ten pán který se na itrony ptal chce stavět hodiny s itronem a mít je co nejjednodušší tak doporučuji toto řešení: Jako čítače a dekodéry použít obvody 4026, které stejně jako mřížky itronů budou napájeny 15V. Při tomto napětí jsou 4026 schopny ještě stále pracovat i když se už blížíme k hranici a itrony IV-6 svítí při 15V velmi uspokojivě. Žhavení klasika 1V. Jako generátor stačí použít klasické zapojení 4060 + 32768Hz krystal + 4013 jako dělička dvěma a máme sekundový generátor. Sám jsem takové hodiny postavil a jsou funkční více než 3 roky bez jediného problému.

Komentář ze dne: 15.03.2013 00:10:46     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Radek (basta.radek@seznam.cz)
Titulek: Dotaz
Dobrý den, zakoupil jsem si DPS na stavbu těchto hodin a také součástky. Asi jsem se měl zeptat dříve než jsem to udělal, protože si nejsem jistý, jestli to můžu osadit digitrony Philips ZM1020. Dle katalogu jsem zjistil že má jinak vývody, ale hodnoty by měli být stejné. Můžete mi prosím poradit, jestli nemám některé součástky vyměnit? Dále jsem se chtěl zeptat na kapacitní trimr 56n, v prodejně mi řekli že taková hodnota snad ani není. (Kontakt elektronik v Č.B.) Tak nevím čím ho mám nahradit.Dále, mohu použít trafo 230/24 2VA je ze staré kontrolky z rozvaděčů (mimochodem mám jich hromadu, kdyby měl někdo zájem :-) ) A ještě poslední dotaz, těchto digitronů mám celkem 8ks, je pro úplného začátečníka jako jsem já, problém přidat k těmto hodinám vteřiny? Jestli to někdo dovede jednoduše popsat, nebo ještě lépe nakreslit, byl bych moc vděčný. Předem děkuji za případné odpovědi. Radek B.

  
Komentář ze dne: 20.03.2013 17:01:08     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Richard (@)
Titulek: Re: Dotaz
Hezký den,
ZM1020 by měl být kompatibilní, porovnejte tedy vývody, pokud se liší jen v tečce, tak směle do stavby.

Kapacitní trimr - volte nějaký okolo té hodnoty - 75pf nebo 50pF.

Úpravu na vteřiny už někdo udělal, googluje.
Trafo, které jste si vybral, je vyhovující.

    
Komentář ze dne: 21.03.2013 21:34:20     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Radek (basta.radek@seznam.cz)
Titulek: Re: Re: Dotaz
Moc děkuji za odpověď, už čekám jen na tranzistory a začnu stavět...

Komentář ze dne: 30.05.2013 19:54:26     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Petr (@)
Titulek: Plošný spoj
Je možné ještě objednat samotný plošný spoj k hodinám?Z Tipy nemám týden odpověď.(dotaz byl přeposlán v rámci firmy dále...)

Komentář ze dne: 23.01.2014 23:22:48     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Robino (boboba35@gmail.com)
Titulek: mohlo by..
chci se zeptat zda-li by to fungovalo i z Z570M digitrony

  
Komentář ze dne: 01.02.2014 10:24:11     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Radek (basta.radek@seznam.cz)
Titulek: Re: mohlo by..
Ano fungovalo, maji naprosto shodne vyvody i napajeni...

Komentář ze dne: 10.03.2014 17:59:04     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Robino (boboba35@gmail.com)
Titulek: iný digitron
a s digitronom ZN 1080 to pôjde tiež?

Komentář ze dne: 20.03.2014 23:14:22     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Robino (boboba35@gmail.com)
Titulek: kapacitný trimer
chcem sa opýtať nieje nejaká iná náhrada k tomu 56nF trimmru lebo ho akosi neviem zohnať

  
Komentář ze dne: 28.05.2014 10:17:41     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Hill (@)
Titulek: Re: kapacitný trimer
Ale to tu už o pár příspěvků dříve proběhlo: nejde o 56nF, ale o 56pF. Pokud se nesežene v příslušné hodnotě (někteří výrobci zkrátili řadu na polovinu, takže se dají sehnat hodnoty 47p a 68p, jiní mají pro kapacity trimrů řadu vlastní, takže bývají i trimry 75p).
Pokud by hodiny byly příliš rychlé a trimrem 47pF by nešly nastavit, stačí paralelně k trimru připájet pevný kondenzátor 15pF a nastavení bude možné.

Komentář ze dne: 24.12.2014 02:07:43     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - bob (goodbie@centrum.cz)
Titulek:
Zdravím Vás,také jsem stavěl tyto hodiny,vše v pohodě až na první otočení kapacitním trimrem se ozvalo ono známe lup a konec :-) takže úprava s odporem 350k a kondem 22p 18p jsem doma nenašl je klid a vše šlape jak má a otáčet trimrem lze bez problému za chodu.Jinak hodiny jsou dobře provedené trafo jsem použil z kontrolky TR2 220v2VA24v je to ten t6 systém a není s ním problém napětí na kondu před 7809 je 35V.

  
Komentář ze dne: 15.08.2017 10:31:10     Reagovat    Nový komentář
Autor: neregistrovaný - Oscar76 (oscar76@seznam.cz)
Titulek: Re:
Zdravím, mohu se zeptat, ten ochranný rezistor 350k je třeba umístit mezi krystal a vývod 10 (toho 4060), nebo mezi krystal a vývod 11? Děkuji. .: Služby & akce PT
 

 

(c) Postřeh team 2001 - 2009        postaveno na českém opensource redakčním systému phpRS

 

şehirler arası nakliyat şehirler arasi nakliyat ücretleri

fotografie

|

grafika

|

hudba

|

literatura

|

umění

|

galerie

|

poezie

|

gramodeska

|

ars polyri

|

věda

|

elektro

|

technika

|

radio

|

bastlení

|

konstrukce

|

schémata

optimalizace PageRank.cz