.: Rubriky
plus 1) Poezie a próza
plus 2) Hudba
plus 3) Galerie
mínus 4) Film
mínus 5) Divadlo
plus 6) Věda a technika
plus 7) Mozaika (ostatní)
plus 8) Projekty POSTŘEHU

 .: Chci...

 .: Free MP3 album!
Vinylová budoucnost 2008 Vinylová budoucnost 2007

 .: Články podle data
<<  Květen  >>
PoÚtStČtSoNe
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   

 .: Online
Stránku si právě čtou 3 lidé.
 .: Informace
magazín Postřeh
ISSN 1803-5639
Národní knihovna ČR:
001686222
TOP 15, Fotogalerie

 .: Login

Jméno (přezdívka)
Heslo


Registrace nového čtenáře

Svět železnice - (18) - parní lokomotivy, řada 477

Václav Daranský - Železnice - 06. 08. 2007 - 15306 přečtení

Vzrůstající výkony železnice i v osobní dopravě si vynutily výrobu tendrových lokomotiv pro příměstskou dopravu v Praze, v Brně a v Ostravě.Protože šlo o dopravu na tratích s těžkým traťovým svrškem, zvolila se za vzor lokomotiva 475.001, která jako trojčitá zůstala torzem z roku 1935. Po projednání s výrobci se ministerstvo dopravy rozhodlo pro modernější verzi této lokomotivy a zadalo výrobu 38 kusů nových trojčitých lokomotiv 2‘ D 2‘ řady 476.1 lokomotivce Sokolovo, národní podnik, ČKD. Konstrukční kolektiv vedený Vlastimilem Hozmanem a inq. Jířím Mizerovským byl postaven před úkol dodržet požadavky zadavatele, tj. navrhnout lokomotivu se stavebnicovou konstrukcí pojezdu podle daných zásad. Jedinou volnost měli konstruktéři pouze v konstrukci kotle, jehož parametry však byly rovněž předepsány. Kotel lokomotiv byl svým středem 3250 mm nad temenem kolejnice a jeho největší vnitřní průměr byl 1960 mm. Dýmnice dlouhá 2350 mm (průměr vnější 2014 mm) a ležatý kotel ze dvou prstenců byly svařeny spolu se skříňovým kotlem v jeden celek, poprvé v historii ČSD.

Mezi trubkovnicemi byla vzdálenost 5250 mm. Žárnic bylo 113 o průměru 57/51,5 mm a kouřovek 33 průměru 152/143 mm. Topeniště mělo krátkou spalovací komoru, dvě varné trubky, jeden termosifon a natřásací rošt Houlson. Nepřímá výhřevná plocha byla 188,95 m2 (žárnice 106,22 m2 a kouřovky 82,73 m2), přímá 17,88 m2 (topeniště se spalovací komorou 14,70 m2, varné trubky 0,88 m2 a termosifon 2,30 m2) a celková výhřevná plocha kotle 206,83 m2. Tlak páry byl 16 barů. Obsah páry nad hladinou vody (100 m nad žárorysem) 3,83 m3, odpařivá plocha hladiny kotle 14,56 m2, objem vody v kotli pod odpařivou hladinou 9,889 m3. Prázdný kotel s armaturou měl hmotnost 19,85 t a při namáhání výhřevné plochy 57 kg/m/h odpařoval 3,04 kg vody za sekundu.

V dýmnici kotle bylo výfukové zařízení Kylchap s dvojitým komínem. Na prvním prstenci ležatého kotle byl napájecí dóm s rošty čističe vody a plechy a na druhém prstenci byl parní dóm s ventilovým regulátorem, od něhož vedlo potrubí k přehřívačové skříni. Přehřívač byl velkotrubnatý s 33 články, s trubkami průměru 38/30 mm a celkovou plochou na straně páry 59,58 m2. Pára v přehřivačových trubkách proudila rychlostí 15,67 m/s. Na skříňovém kotli byla ústřední armaturní hlava, do níž vedla komunikační trubka z parního dómu. Kotel měl jeden pneumatický odkalovač PO, ofukovač sazí na trubkovnici i v trubkách, na pravé straně nesací injektor typu NV 47 - 9 a na levé straně injektor na výfukovou páru typu LF XIII /12. Rám lokomotiv byl trámcový s postranicemi tloušťky 90 mm, vzájemně vyztuženými, přičemž prostřední válec tvořil jednu z výztuh.

Ostatní výztuhy měly rovněž kulové otočné čepy pro oba podvozky. Čelníky byly z lisovaného plechu. Oba podvozky odpovídají konstrukci podvozků řady 475.1, 476.0 i 498.0 a pozdější 498.1 a byly také vzájemně vyměňovatelné. Měly na čepech oboustranný posuv +/- 85 mm. Spřažená a hnací kola měla průměr 1674 mm. První spřažené dvojkolí mělo prohnutou nápravu, za ním hnací dvojkolí mělo zalomenou nápravu s protizávažím. Nápravová ložiska běhounů byla valivá a rovněž i nápravová ložiska hnacího dvojkolí a spřažených dvojkolí měla válečková naklápěcí ložiska SKF. V jejich vedení nebyly klíny, ale jen kalené a cementované kluznice. Na ložiskových skříních byla smykadla z manganové oceli POLDI. Spřažená dvojkolí neměla v rámu posuv.

Okolky dvojkolí H a S2 byly ztenčené o 15 mm. Parní stroj byl tříválcový s prostředním válcem ve sklonu 1:10 mezi rámem. Průměr válců byl 450 mm, zdvih pístů 680 mm. Písty s předním vedením měly dva dělené pístní kroužky s pružinou. Vzadu byla vedení s dvoupravítkovým křižákem Laird. Šoupátka byla soustavy Trofimov. Z vnějších rozvodů Heusingerových se prostřední šoupátko pohánělo od samostatného rozvodu obdobné úpravy jako u řady 387.0, takže na levé straně byla na spojničním čepu dvojkolí S2 další protiklika. Změnu směru jízdy zajišťoval pneumatický servomotor. Všechna kola lokomotivy byla obrzděná, u běhounů jednostranně jednodílnými špalíky pod osou kol, u spřažených a hnacích kol v jejich ose jednostranně dvojitými špalíky v jedné botce.

V okruhu samočinné tlakové brzdy byty celkem tři jednoduché rozváděče Westinghouse, brzdič Škoda N/O a přímočinná brzda působící na hnací a spřažená kola. Elektrické osvětleni napájelo turbodynamo ROPA 500 W, 24 V. Návěstní svítilny byly typu UNRRA, a dálkový reflektor byl ve středu dýmničních dveří. Po stranách komína byly nízké usměrňovací kouřové plechy a za nimi upravený kanál, v němž byly napájecí i dóm, písečník, pojišťovací záklopky, armaturní hlava a potrubí vedoucí z budky po kotli. Nad levým parním válcem byl dvoustupňový kompresor za ním pod ochozem hlavní vzduchojem. Druhý hlavní vzduchojem byl na témže místě, ale vpravo. Budka byla prostorná, odvětraná a mohla se uzavírat žaluziemi nad postranními dvířky.

U první lokomotivy se v ní pokusně upravil záchod na pravé straně pod skříňkami vedle lopatáře a to tak, že plechová mísa se vytáčela v úhlu 90 stupňů z plechového krytu. Za budkou byla nádrž na uhlí a na vodu. Vodojem měl obsah 15 m3 a uhlák 7 m3. Zezadu, ze zadního čela byl přístup k převodové skříni mechanického přikládače paliva, jehož parní stroj byl pod podlahou budky a výfukovou páru vypouštěl do potrubí od výfukového stojanu parního stroje k levému napáječi.¨První lokomotiva 476.101 měla výrobní číslo 3000 a vyrobili jí v ČKD 18. 10. 1951. ČSD za ni zaplatily, včetně nákladů za její vývoj 5 968 167 Kčs. Pro ostatní se později stanovila jednotná cena 1 136 794 Kč. Dne 15. 12. 1951 vykonala 476.101 technicko-bezpečnostní zkoušku na trati z Chocně do Pardubic a zpět, při níž se dosáhlo nejvyšší rychlosti 110 km/h.

Pak se předala do výtopny Praha - Vršovice. Jako skutečně první převzaly ČSD lokomotivu 476.102 až 10. srpna 1952 a celou sérii 38 kusů pak do 17. 9. 1952, i když výroba se ukončila dříve. Bylo to tím, že výrobce musel vyřizovat reklamační závady, z nichž nejzávažnější bylo přetěžování zadního podvozku. U dvojkolí B3 a B4 se dosahovaly hmotnosti na nápravy přes 17 t, tj. více než u hnacích a spřažených dvojkolí. U dvojkolí B1 a B2 byly tyto hodnoty kolem 13 t a stávalo se že rámy zadních podvozků praskaly a lokomotivy dokonce i několikrát vyšinuly. Z hlediska trakčního to byly lokomotivy vynikající. Při zkouškách se u nich dosahovaly teploty ve spalovací komoře až 1120 stupňů a tepelná účinnost až 11 procent.

U lokomotivy 476.107 se vyzkoušely menší usměrňovací plechy „Witte" a u dalších se ty to plechy zvětšily do definitivní formy a dosadily se i na prvních šest. Protože se v té době elektrizační práce především na trati z Prahy do České Třebové poněkud pozdržely, objednaly ČSD ještě dalších 22 kusů pro příměstskou dopravu. ČKD je vyrobila v letech 1954 a 1955, v době, kdy se v závodě vyráběly lokomotivy řady T 47.0 (první série) a první lokomotivy řady T 434.0. Jejich výrobní čísla pokračovala v návaznosti 3038 až 3059, ale jejich označení bylo jiné. Byly to lokomotivy 477.039 až 477.060. Aniž by došlo ke konstrukčním změnám kotle, parního stroje a k dalším změnám parametrů, lokomotivy výrobce upravil, tak aby se zvýšila jejich spolehlivost a zlepšily jízdní vlastnosti.

Vepředu se zkrátil rám a změnil rozvor b mezi dvojkolím B2 a S1, takže lokomotivy měřily přes nárazníky 17 300 mm místo 17 490 mm. Vodojem za budkou se zmenšil zvýšením dna, uhlák se zkrátil o 300 mm, pravý hlavní vzduchojem se přemístil nalevo nad ochoz, pravý dozadu pod něj, vypustilo se přední vedení pístů. Nad prvním spřaženým dvojkolím se na obou stranách upravily vodojemy s celkovým obsahem cca 2 m3, protože o tuto hodnotu se zadní vodojem zmenšil. Mezi budkou a vodojemem se vepředu na každé straně upravily krycí plechy, které vlevo zakrývaly hlavni vzduchojemy a vpravo pneumatický servomotor rozvodu. Kotel se přesunul o 100 mm dopředu, čímž se změnila poloha těžiště.

U dvou posledních lokomotiv - 477.059 a 477.060 - byla všechna tyčová ložiska valivá, křižáky neměly upevnění na pístnicích klíny, ale příložkami na šrouby (viz lokomotivu 35 - 18) a vnitřní ojnice bylo možno při vyřazování prostředního válce z činnosti od velkého oka a demontovat (zvláštní držákové spojení se šrouby). Poslední lokomotivu z této série převzaly ČSD 17. 8. 1955. Hmotnosti na nápravy se po této úpravě poněkud upravily, u předního podvozku vzrostly průměrně o 1 t a u zadního se snížily průměrně o 0,5 t. To bylo impulsem k rekonstrukci lokomotiv původní řady 476.1 a aby s přeznačily na řadu 477.0 (čísla 01 až 38), upravily se u nich vepředu vodojemy podle vzoru druhé série a v zadním vodojemu se zřídil přepad, takže se tam obsah vody snížil na 13 m3.

Rekonstrukci prováděly dílny v Českých Velenicích. U některých lokomotiv k ní však nedošlo, takže zůstaly v původním vzhledu. Byly to: 477.001, 02, 06, 08, 14, 22, 26 a 33. Při zkouškách vykazovaly lokomotivy řady 477.0 indikovaný výkon 2100 koní a u ČSD měly největší specifický výkon, takže vynikaly při rozjezdech v porovnání s řadami 498.0 nebo 498.1. Na rovině uvezly vlak ze čtyřnápravových vozů hmotnosti 800 t rychlostí 96 km h, na stoupání 5 ‰‚ tentýž vlak rychlostí 53 km/h nebo na stoupání 10 ‰ shodný vlak rychlostí 35 km/h. Z jejich využívání v příměstské dopravě na tratích Benešov Praha a Zdice - Praho nebo Kolín - Praha, sešlo a jezdily z Prahy také až do Českých Velenic, do České Třebové, do Staré Paky, uplatňovaly se dobře v lokomotivních depech Jihlava, Brno dolní, Zvolen, Ostrava i Krnov.

Z osobní dopravy je vytlačily nové motorové lokomotivy, takže ČSD je od roku 1972 začaly vyřazovat a mnohé z nich přeměňovaly na vytápěcí kotle v lokomotivních depech. V roce 1979 byla vyřazena poslední, lokomotiva 477.043, která jezdila na trati z Kolína do Čáslavi. Na počátku roku 1980 ji však železniční opravny a strojírny v Českých Velenicích opravily, jako poslední parní lokomotivu v ČSSR, a předaly ji do vlečkového provozu v Teplárně Malešice. Předtím v roce 1974 předaly ČSD z pobočného lokomotivního depa Krnov lokomotivu 477.060 jako exponát Národnímu technickému muzeu, které ji po povrchové úpravě v původním laku modré, červené o bílé barvě vystavilo na přehlídce lokomotiv v Liberci od 23. 8. do 7. 9. 1980 jako opravdového „papouška“, jak jí železničáři přezdívali.


Související články:
Svět železnice - (48) - motorové lokomotivy ČKD, řada 799 (23.09.2009)
Svět železnice - (47) - motorové lokomotivy ČKD, řada 714 (19.09.2009)
Svět železnice - (46) - motorové lokomotivy ČKD, řada 708 (16.09.2009)
Svět železnice - (45) - motorové lokomotivy ČKD, řada 704 (12.09.2009)
Svět železnice - (44) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 478.3 a T 478.4 (09.09.2009)
Svět železnice - (43) - motorové lokomotivy ČKD, řada 731 (05.09.2009)
Svět železnice - (42) - motorové lokomotivy ČKD, řada 730 (02.09.2009)
Svět železnice - (41) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 466.2 a 743 (29.08.2009)
Svět železnice - (40) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 457.0 (26.08.2009)
Svět železnice - (39) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 466.0 (22.08.2009)
Svět železnice - (38) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 335.0 (19.08.2009)
Svět železnice - (37) - motorové lokomotivy ČKD, druhá generace (15.08.2009)
Svět železnice - (36) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 478.0 (12.08.2009)
Svět železnice - (35) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 465.0 (08.08.2009)
Svět železnice - (34) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 434.0 (05.08.2009)
Svět železnice - (33) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 306.0 (01.08.2009)
Svět železnice - (32) - motorové lokomotivy ČKD, řada T 211.0 (29.07.2009)
Svět železnice - (31) - motorové lokomotivy ČKD, obnova závodu po roce 1945 (25.07.2009)
Svět železnice - (30) - motorové lokomotivy ČKD, řada BN 100 (22.07.2009)
Svět železnice - (29) - motorové lokomotivy ČKD, řada BN 40 (18.07.2009)
Svět železnice - (28) - motorové lokomotivy ČKD, od páry k motorům (15.07.2009)
Svět železnice - (27) - motorové lokomotivy ČKD, úvodní kapitola (11.07.2009)
Svět železnice - (26) - parní lokomotivy, nátěry lokomotiv (27.03.2009)
Svět železnice - (25) - parní lokomotivy, Vitézka (25.03.2009)
Svět železnice - (24) - parní lokomotivy, UNRRA (21.10.2007)
Svět železnice - (23) - parní lokomotivy, řada 498 (10.10.2007)
Svět železnice - (22) - parní lokomotivy, řada 476 (02.10.2007)
Svět železnice - (21) - parní lokomotivy, řada 475.1 (09.09.2007)
Svět železnice - (20) - parní lokomotivy, řada 387 (02.09.2007)
Svět železnice - (19) - parní lokomotivy, řada 464.2 (12.08.2007)
Svět železnice - (17) - parní lokomotivy, řada 475 (23.06.2007)
Svět železnice - (16) - parní lokomotivy, řada 464 (03.06.2007)
Svět železnice - (15) - parní lokomotivy, řada 456 (25.04.2007)
Svět železnice - (14) - parní lokomotivy, řada 365 (21.04.2007)
Svět železnice - (13) - parní lokomotivy, řada 354.7 (22.01.2007)
Svět železnice - (12) - parní lokomotivy, řada 354 (28.12.2006)
Svět železnice - (11) - parní lokomotivy, řada 556 (24.08.2006)
Svět železnice - (10) - parní lokomotivy, řada 555 (28.07.2006)
Svět železnice - (9) - parní lokomotivy, řada 534 (22.07.2006)
Svět železnice - (8) - parní lokomotivy, řada 434 (25.05.2006)
Svět železnice - (7) - parní lokomotivy, řada 524 (08.05.2006)
Svět železnice - (6) - parní lokomotivy, řada 423 a 433 (06.05.2006)
Svět železnice - (5) - parní lokomotivy, řada 375 (04.05.2006)
Svět železnice - (4) - parní lokomotivy, řada 275 (02.05.2006)
Svět železnice - (3) - parní lokomotivy, řada 422 (29.04.2006)
Svět železnice - (2) - parní lokomotivy, řada 310 (27.04.2006)
Svět železnice - (1) - parní lokomotivy, úvod (25.04.2006)

Pro ohodnocení článku musíte být registrovaným čtenářem  [Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0]

 
Informační e-mail Upozornit emailem     Vytisknout článek Vytisknout článek

Výpis komentářů:
K tomtu článku nebyl doposud přiřazen žádný komentář!    Přidej komentář

  .: Služby & akce PT
 

 

(c) Postřeh team 2001 - 2009        postaveno na českém opensource redakčním systému phpRS

 

şehirler arası nakliyat şehirler arasi nakliyat ücretleri

fotografie

|

grafika

|

hudba

|

literatura

|

umění

|

galerie

|

poezie

|

gramodeska

|

ars polyri

|

věda

|

elektro

|

technika

|

radio

|

bastlení

|

konstrukce

|

schémata

optimalizace PageRank.cz